Gården Devold er i full drift, med melkeproduksjon, korn og opplevelsesbasert virksomhet. Devold har lange kulturhistoriske tradisjoner, og har i hundrevis av år vært møteplass for handel og bytte av varer. Romsdals Marked, – landets største i perioder, hadde sitt tilhold her frem til 1820. Vi kan formidle historien om gården og markedet, og i det gamle Eldhuset dekker vi for inntil 22 personer. Maten tilberedes av oss i eget kjøkken, og når vertskapet har «løs snipp» og en gitar innen rekkevidde tror vi på gode opplevelser.

Kart