På Rjukan bibliotek finnes en interessant samling av teoretiske publikasjoner om arbeiderbevegelsen. Det er monografier, tidsskriftsrekker, småskrifter osv. som tar for seg ulike sider ved arbeiderkulturen. Hoveddelen er fra mellomkrigstida med et stort innslag av tysk-, engelsk- og franskspråklig litteratur utenom nordiske publikasjoner med ledende marxistiske tenkere som Marx, Engels, Lenin, Krapotkin. Det mest unike verket er tidsskriftrekka «Sozialistische Auslandspolitik@ som ble utgitt av tyskeren Paul Breitscheid fra 1915-1918. Dette skal bare finnes i Paris og på Rjukan

Det Røde Bibliotek eies av Tinn kommune. Biblioteket forvalter omlag 8000 titler, mange av dem spilte en sentral rolle i arbeiderbevegelsens framvekst. Biblioteket hadde allment en stor betydning for arbeiderbevegelsen i sin vektlegging av kunnskap.