Den Bergenske Kongeveg ble bygd gjennom Valdres i andre halvdel av 1700-tallet. Hovedvegen startet i Christiania og gikk gjennom Hadelands- og Landsbygdene før den kom inn i Valdres. Traseen mellom Bruflat og Tonsbakken er på 7 km og ble satt i stand som turveg i 1992. Kongevegen er en natur- og kultursti med informasjonstavler, temainformasjon og rasteplasser.

Kart