Friluftsmuseum med levande gardsdrift og ca 35 bygningar, frå 1500-talet til 1988! Store, faste utstillingar, m.a. om jordbruk, handverk, kosthold og tekstilar, dessutan båtar og fiskereiskap. Nokre timar her gir eit godt innblikk i livet langs Sognefjorden dei siste 300 åra. Ved førehandsbestilling kan museet tilby lunsj eller anna matservering, anten i museets kafe eller i ein antikvarisk bygniing. Sogn Fjordmuseum, som er museets avdeling for fjordkultur, ligg ved Kaupanger ferjekai, 5 km frå hovudanlegget. Det har gratis inngang.

Kart