Fem kilometer sør for Bykle sentrum ligg Byklestigen. Stigen er nemnd fyrste gong i 1770-åra. Så seint som i 1879 kom det veg til Bykle som var køyrande med hest og kjerre. Stigen er om lag 1 km lang, går opp fjellsida og var svært farleg å gå i gamle dagar. I dag er stigen restaurert og det er sett opp informasjonsskilt. Stigen er open heile barmarksseongen, og turen vil ta deg ca. 45 min.

Kart