Den rike bygningsarven fra Gudbrandsdalen fikk rundt århundreskiftet en viktig plass i en nasjonal bevisstgjøring, og førte til en omfattende fredning på 1920-tallet. Ikke noe annet område i landet har så mange hus som er fredet ved lov, i alt 466 hus fordelt på 95 eiendommer. En av grunnene til at det finnes så mange gamle hus i området, er det tørre klimaet, samt at det på 17- og 1800-tallet var god økonomi blant bøndene, god tilgang på trevirke av høy kvalitet og dyktige håndverkere. En av gårdene som ble fredet på 1920-tallet, var Budsjord på Dovre. Budsjord har røtter tilbake til middelalderen og var i sin tid biskopgård under Nidaros. Gården har i dag 17 hus fordelt på inntun og uttun. Flere av de tidligere brukerne på Budsjord hadde ry som svært gode håndverkere, noe som gjenspeiler seg i bygningsdetaljene på gården. I dag tilbyr vertskapet på Budsjord omvisning både ute og inne, og servering av lokale matretter. I låven er det utstilling av gjestander fra gården. Budsjord ligger like ved Pilegrimsleden, og det er tilbud om enkel overnatting for «pilegrimer». Grupper og private lag kan få servering og spesielle opplegg.

Kart