Brygga er et gammelt handelssted fra siste halvdel av 1800-tallet. Her var to store våningshus, en nordlandslån, som ennå står, og et i sveitserstil (Reiertsalen) som ble flyttet til Henningsvær i Lofoten. På Brygga var det poståpneri (Meland), dampskipselskap, butikk, rorbuer, brygger/sjøhus, samt landbruksbygninger.