I 1914 startet et interesseselskap i Mosengen for planlegging av nytt elektrisitetsverk. Til jul i 1916 var anlegget ferdig og ble tatt i bruk. I sine velmaktsdager produserte e-verket 30 000 kwh i året. Ikke mye, men nok til lys og strøm i grenda. Strømavgiften ble betalt pr. lampepunkt med kr 2,50 pr. år. Det var dessuten ikke lov å ha større pære enn 25 W. Da Nord-Østerdal kraftlag koplet seg på strømnettet i 1955-56, fortsatte turbinene i Brofossen å levere strøm til sagbruket rett over elva fram til først på 70-tallet.