Brimi Sæter har hatt budeie og sæterdrift så lenge folk kan hugsa. Slik ynskjer vi det skal vere i framtida også. Vi på Brimi Sæter ynskjer i framtida å ta nokre steg attende, og basere drifta litt på same måte som før i tida. Vi vil foredle mesteparten av mjølka sjølv, for sætermjølka har ein unik kvalitet som desverre har vore bortgløymt i norsk landbruk i mange år. Som gjest kan du oppleve og lære om sæterlivet i ein heilskap – dyr, ysting, lokal mat, forteljing, folkemusikk og hulder…

Kart