Bortistu – en  fjellgard innerst i Storlidalen, i Oppdal kommune

Den eldste delen av hovedbygningen er fra 1648. 

Fordi garden er liten, har det alltid vært drevet ulike attåtnæringer, som jakt og turisme. På 1880-tallet kom de første gjestene til gards og Trondheim Turistforening anla rutenett i Trollheimen. Kristoffer Haugen i Bortistu var med og vardet stiene. Han var en av landets siste profesjonelle jegere og tilbragte mye tid i fjellet.

Dagens Bortistu er en levende fjellgard med kulturvern, gårdsdrift (uten dyr) og reiseliv. Restaurering har foregått hele 1900 tallet, så Bortistu fremstår nå som en ærverdig gjestegard for våre gjester. Her finner du inspirasjon og kvile, samt rom for ettertanke.

Bortistu ligger midt i Storligrenda, som består av seks garder: Negard, Utistu, Bortistu, Gjelhaugen, Ekra og Ustigard.

Første huset på garden ble bygget i 1648, og turisme kom til gards i 1887.
Gardsdrift og turisme ble kombinert fram til 2000, siden ren turistbedrift.  Gamle landbruksbygninger er tatt i bruk til nye formål og antikvariske hensyn er prioritert. 

Gammelstoggo: Bygd i 1648. Utvidet med ett påbygg i 1846 og ett påbygg til i 1920.
Påbygd vinkel i 1956. Full restaurering i 1990. Inneholder 10 soverom, 4 stuer, 2 kjøkken og kjellere for produksjon av gardsmat.
Bestemorstoggo: Bygd i 1948. Påbygd og restaurert i 1978 og 2016. Privat bolig.
Tussebu: Restaurert kårstuggu i 1967 og 2016. Privat bolig.
Fjøset: Restaurert til kurs- og selskapslokale i 2005, rommer 110 gjester i 1.etg. og 50 gjester i kjeller. Bygd i 1938.
Stabburet: Restaurert til historisk fotoutstilling i 1995. Bygd i 1848.
Snøbilgarasjen: Restaurert til utstilling av gamle hesteredskaper m.m. i 2002.
Kvannflatløa: Gardens høyløe oppført i tømmer, oppi lia, restaurert i 1993. Nyttes som rasteplass på Storli kulturminnesti, som starter på tunet i Bortistu. Bygd i 1811.

Andre bygninger som er i bruk:

Oppstoggo: Utleiebolig i gammel oppdalsstil, bygd i 1995. Kurslokale.

Eldhusstoggo: Utleiebolig, bygd i 1998.

Nystoggo: Utleiebolig, bygd i 2006. Kurslokale.

Smia: Bygd ca. 1750.

Bassto: Tørkerom for korn til maltølbrygging, bygd i ca. 1750. Brukes nå til tørking, røking og modning av lammelår, lammeknoker og fjellørret.

Kvennhus: Er under oppføring etter gammel lest.

Staurhus: To stykker, et har fått nytt tak, og et er flyttet tilbake til tunet fra utmarka og ombygd.

Rundt om i husene finnes det ei Gardshistorisk utstilling, som viser livet på garden gjennom generasjoner. Alle gjenstandene er fra garden, som har vært i slektens eie siden 1903. 

Vertskapet tar deg gjerne med på en kulturhistorisk vandring rundt på garden.

Kart