Bomsholmen fløtingsmuseum ligger ved Nidelva nederst i Arendalsvassdraget, ved Røed i Øyestad. Tømmerfløting var en viktig næring i Arendalsvassdraget fra 1600-tallet. Ved bommen ble tømmeret som ble fløtet på Nidelva, stanset for sortering før det ble ført videre. Bomsholmen museum består av flere bevarte bygninger som ligger på elvebredden. Rester av bommen er bevart. Museet ligger i idylliske omgivelser og har et hyggelig uteområde med en flott brygge og gode bademuligheter.

Kart