Privat kultur og opplevelsessenter bygget opp over to generasjoner av billedkunstnerne Oscar og Harald Bodøgaard med sine familier. Viser Nord-Norges største private samling av kunst og kulturgjenstander. Her finnes en stor og representativt samling verk av Oscar Bodøgaards (1923 – 2011) kunstnerskap, samt tekstilarbeider av Ingrid Bodøgaard og Harald Bodøgaard, skulptur. Samlingen inneholder i tillegg flere hundre kunstobjekter ute og inne med kunstnere fra, eller med tilknytning til Nordkalotten. Unik avdeling med ca. 150 gamle russiske, polske og greske ikoner, samt en svært spesiell russisk evangeliebok fra 1791 som har tilhørt tsarfamilien. Den etnografiske samlingen består av flere tusen gamle gjenstander, hovedsakelig redskaper og husgeråd knyttet til livet i Saltenområdet og Nord-Norge med avdeling for jakt, fiske, fangst, husflid, håndverk og jordbruk – samt en avdeling for krigshistorie med spesiell vekt på historien rundt den russiske krigsfangeleiren på Bodøgård. I april 2012 åpnet nytt tilbygg med topp moderne visningsrom for kunst, kombinert som kurs/ seminar/ møterom/ selskapslokaler og egen café med uteservering mot idylliske Bodøelv naturpark.

Kart