Bautahaugen Samlinger med sine 15 hus og bygninger viser livet og utvklingen i Hedalen og Vassfaret. Her kan du se en gammel Hedalsgard, husmannsplass, seter, årestue, fiskebuer m.m. Flere minnesmerker i stein fra 1905, 1945 og utvandrersteiner til minne om de ca. 4000 sør-aurdøler som utvandret til Amerika. Egen utstilling fra Den eldre jernalder.Til Bautahaugen Samlinger hører den gamle ættegarden Bergsrud med ca. 30 mål dyrka mark og 2000 mål skog – delvis i Vassfaret og seter på fjellet, samt Hedalsmølla. Kafe med variert meny.

Kart