Batteriet er Arendals eldste forsvarsanlegg, anlagt som kanonbatteri på begynnelsen av 1700-tallet. Det ble opprinnelig bygget to kanonbatterier med blokkhus – Øvre og Nedre Batteri. Det er det øvre som står igjen. Batteriet var lenge det sentrale punkt i et helt forsvarssystem mot inntrengere fra havet. Kanonene som står på Batteriet i dag, er plassert der i nyere tid. De ble flyttet fra Peder Thomassons gate, hvor de i mange år tjente som fortøyningspåler.

Kart