Barthbue er et informasjonspunkt og et kulturminne over det arbeidet Edvard K. Barth (d. 1996) og Sonja Barth har gjort for kartlegging av gammel virksomhet og tradisjoner knyttet til fangst av villrein, ferdsel og bosetting innen Dovre- og Rondaneområdet. Bua er en modell av ei årestugu fra tuft A på Tøftom. Her finner du mer informasjon om massefangsanlegget for villrein på Einsethøa, buplassen på Tøftom i tilknytning til massefangsanlegget og fangst av jaktfalker.

Kart