Bagn Bygdesamling vart grunnlagt i 1920. Friluftsmuseet har i dag 16 hus med gardstun frå Islandsmoen, telthus, forpaktarbustad og storkjøkken frå prestegarden i Bagn. Ved elva står bl.a. oppgangssag og bekkekvern. Ei krigsminneutstilling i samband med krigshandlingane i Valdres 1940 står i adm.bygningen. Museet har fleire faste utst. i husa på området, bl.a. fem komplette verkstader og utst. i samband med forfattaren Mikkjel Fønhus. Museet disponerer nasjonalminnet Bagnsbergatn som var åstad for dramatiske hendingar i aprildagane 1940.

Kart