Arbeiderboligene på Verket er antagelig den eldste og best bevarte samlingen av arbeiderboliger i Østfold. Spesielt er det for Verksgaten at den har rødmalt bebyggelse på begge sider av gaten. Som eneste gate i Moss er husene nummerert fortløpende fra nr. 1 – 7 på gatas vestre side og fra nr. 8 – 22 på gatas østre side. De eldste husene ble bygget rundt 1760, av slaggstein fra Jernverket. Leilighetene var opprinnelig på ett rom og kjøkken og huset ofte enn familie på 10-15 personer. Noen slekter har bodd i husene på Verket i flere generasjoner. Rekorden har en familie som bodde der i 7 generasjoner, fra starten i 1760-åra til 1990. Gjennom årene er interiørene forandret mange ganger, mens eksteriørene er stort sett som de originale. Moss by- og industrimuseum benytter huset i Verket 20 som museum for å vise den rikholdige historien rundt arbeiderkulturen i Moss.

Kart