Øyer kirke

oyer

Kirken på Orrestad er nevnt første gang i 1323, men man vet ikke når den ble bygd. Kirken var en treskipet stavkirke som brant ned i 1722 etter et lynnedslag. Til reisingen av nåværende kirke er det knyttet et par

Tretten kirke

oyer

Tretten kirke ble innviet 12. september 1728 og fikk navnet «Vår Frelsers Kirke». Den erstattet en tømret langkirke fra 1580-årene som var blitt for liten. Den gamle kirken lå lenger oppe i dalsida, på Kjørkjehaugen. Det finnes samme type sagn

DS «Turisten»

Marker

DS «Turisten» er en dampbåt bygget på Nylands mekaniske verksted i Christiania i 1887. Båten var byggenummer 65. DS «Turisten» gikk som passasjer- og godsbåt på Haldenkanalen fra 1887 til 1963. Lengde: 26 m Fartøysbredde: 4,39 m Passasjerer: 150 (1907); 65 inkl

Rødenes kirke

Marker

Rødenes kirke er en middelaldersk langkirke, bygget ca. 1230 i Marker kommune, Viken fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var

Brygga bygdetun

Brygga bygdetun er Røst kommunes tusenårssted, og et viktig kulturminne i kommunen. Brygga med våningshus, rorbu(delvis ombygd til fjøs), rester av steinnaust og Alidastua er kommunal eiendom

Hamnvik Handelssted Donsegården

Ibestad

Hamnvik handelssteds historie er typisk for de mange handelsstedene som ble grunnlagt på slutten av 1700-tallet. Hamnvik var det gamle kraftsenteret i Astafjordregionen som på 1700 og 1800-tallet i tillegg til handelsvirksomheten, også var sete for et samlet embetsmannsverk

/ med lensmann, sorenskriver og sogneprest. Handelsstedets rolle som kraftsentrum i regionen varte helt fram til 1900-tallet da Harstad overtok.

Moahaugane i Vik

Vik

Moahaugane er ei av dei største haugsamlingane i sitt slag i Norden.

Hove Steinkirke

Vik

Hove kirke blir datert til slutten av 1100-tallet og er den eldste steinbygningen i Sogn. Historikere mener at Hove kirke kan være bygd som ei privat gardskirke.

Hopperstad stavkyrkje

Vik

Hopperstad-kyrkja blir rekna for å vera ei av dei eldste stavkyrkjene våre, truleg vart ho reist omkring 1130. I sitt lange liv har Hopperstad stavkyrkje opplevt både forfall og ei eventyrleg atterreising.