17.mai-steinen på Lysthusberget ved Vinje prestegård på Snåsa er Norges eldste 17.mai-monument. Initiativet til å få satt opp steinen kom fra prestesønnen Ole Rynning. Han var født på Ringsaker i 1809 hvor hans far var kapellan. Da Ole var 15 år gammel, ble faren Jens Rynning sokneprest i Snåsa. Familien flyttet inn på Vinje prestegård i 1824. Ole Rynning studerte senere i Oslo og var aktivt med i miljøet rundt Henrik Wergeland. Natten til 17.mai 1835 reiste prestestudenten Ole Rynning dette nasjonaldagmonumenetet sammen med flere ungdommer.