Europa Nostra, den ledende europeiske kulturminneorganisasjonen, og European Investment Bank Institute kunngjør i dag de 14 monumentene og stedene som er satt på kortlisten til ‘The 7 Most Endangered’-programmet 2016 av et internasjonalt ekspertpanel. Y-blokka i Oslo med på listen.

14 europeiske steder på kortlisten til

‘The 7 Most Endangered’-programmet 2016

Y-blokka, Regjeringskvartalet, Oslo, NORGE

H‐blokka (1958) og Y‐blokka (1969) utgjør et helhetlig anlegg, tegnet av den norske arkitekten Erling Viksjø, og er hovedverk innen modernistisk arkitektur i Norge. Konstruksjonsteknikken er også unik. Y-blokka er berømt for sine store relieffer laget av Pablo Picasso. Regjeringskvartalet var et av målene i terrorangrepet 22. juli 2011. Den norske regjeringen bestemte seg for å videreutvikle det eksisterende området, men rive Y-blokka, og viser til at deler av bygningen står over en vei, noe som representerer en sikkerhetsrisiko. Nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016 ble sendt inn av Fortidsminneforeningen, som mener det er fullt mulig å styrke sikkerheten i Regjeringskvartalet samtidig som man bevarer Y-blokka.

Det arkeologiske stedet Ererouyk og landsbyen Ani Pemza, ARMENIA

På et steinplatå nær den tyrkisk-armenske grensen ligger Ererouyk, som tidligere var en de viktigste religiøse sentraene i regionen. På tross av enkelte restaureringsarbeider er basilikaen fra 500-tallet fremdeles truet. Det omkringliggende arkeologiske området står I fare for å gå tapt før det har blitt grundig undersøkt. Senteret for Studier og Dokumentasjon av Armensk Kultur i Italia (CSDCA), som sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, foreslår et tverrfaglig prosjekt for å studere og rehabilitere stedet, samt å etablere en transnasjonal arkeologisk park langs elva Akhurian. Landsbyen Ani Pemza, bygget i 1926, som ligger noen få hundre meter unna, kan fungere som et turistsenter og dermed bidra til en sosioøkonomisk revitalisering av området.

Justispalasset i Brussel, BELGIA

Justispalasset, som huser Belgias høyesterett, var den største bygningen som ble reist i Europa i andre halvdel av 1800-tallet. Dette monumentale stykket eklektisk arkitektur er tegnet av den belgiske arkitekten Joseph Poelaert, som benyttet tidens mest avanserte industrielle jernteknologi. På tross av enestående arkitektoniske, historiske og urbane kvaliteter verdsettes ikke bygningen slik den burde. Stillaset som ble installert foran hovedfasaden og porticoen for rundt 30 år siden, har nå blitt rustent og ubrukelig. Mange deler av palasset står tomme, mens kontorer leies i omkringliggende bygninger for at de juridiske oppgavene skal kunne utføres. Nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016 ble sendt inn av Patrimoine Culturel Immobilier. Bred internasjonal kunnskap og støtte er nødvendig for å rehabilitere bygningen, som også er inkludert på World Monuments Watch list 2016.

Sjøfortet Patarei i Tallinn, ESTLAND

Sjøfortet Patarei ble bygget i 1840 og er det største forsvarskomplekset i klassisk stil i Estland. Mellom 1920 og 2002 var fortet konvertert til et fengsel, der politiske fanger ble holdt. I dag er stedet et «lieu de mémoire» og et kraftfullt symbol for nasjonal motstand mot kommunist- og naziregimene. Hovedtrusselen mot anlegget er det raske forfallet grunnet hardt klima og manglende vedlikehold. Flere deler av anlegget er stengt av sikkerhetsgrunner. Den estiske kulturminneforeningen, som sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, foreslår at anlegget fornyes gjennom å gjenbrukes som museum, et senter for kreative fag, et hotell, eller kontorer og leiligheter. Patarei har potensial til å bli en sentral turistattraksjon i den baltiske regionen, i kombinasjon med steder i nærheten som Tallinns sjøflyhavn (som vant Grand Prix under utdelingen av EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award i 2013), gamlebyen i Tallinn og Suomenlinna-fortet i Helsinki.

Helsinki-Malmi Flyplass, FINLAND

Helsinki-Malmi Flyplass ble bygget på midten av 1930-tallet i funksjonalistisk stil. Det er en av verdens best bevarte flyplasser fra mellomkrigstiden som fremdeles er i bruk. Med rundt 40.000 landinger per år er Malmi den klart travleste flyplassen i Finland etter Helsinki‐Vantaa International. Terminalen og hangaren er i god stand, takket være godt vedlikehold opp gjennom årene. Flyplassen er nå alvorlig truet av et nytt utviklingsprosjekt. Helsinki bys nye overordnede plan foreslår at tomten skal brukes til utbygging av et nytt boligområde, med planlagt byggestart tidlig i 2020-årene. Europa Nostra Finland, støttet av Friends of Malmi Airport (FoMA), sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, og går inn for at flyplassen beholder sin nåværende funksjon, med tilrettelegging for turisme i tillegg.

Colbert svingbro i Dieppe, Normandie, FRANKRIKE

Colbertbroen er bygget samtidig med Eiffeltårnet og er reist ved hjelp av samme byggeteknikk og materialer (støpejern). Den er den siste store svingbroen i Europa som fremdeles er i bruk med sin opprinnelige hydrauliske mekanisme. Den brukes av 12.000 kjøretøy og 1.800 fotgjengere på daglig basis. I 2014 bestemte eieren, Syndicat Mixte du Port de Dieppe (SMPD), at broen fra 1889 skal erstattes med en ny konstruksjon. Dieppe's Colbert Bridge Protection Committee har på sin side demonstrert at istandsetting av broen er teknisk og økonomisk mulig, og at kostnadene ved bevaring vil være vesentlig lavere enn SMPDs løsning. Fondation du Patrimoine, som sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, foreslår at broen settes i stand, og at mekanikken moderniseres.

Slottet i Divitz, Mecklenburg-Vorpommern, TYSKLAND

Divitz slott er et historisk slott med vollgrav i Nord-Tyskland. De eldste bevarte delene av herskapshuset er fra 1400-tallet, mens bygningens nåværende utseende er et resultat av flere ombygginger, fra 1785 til 1850-tallet. Den 12 hektar store hagen er et representativt eksempel på 1800-tallets landskapsarkitektur. Etter mange år med manglende vedlikehold er eiendommen i dårlig stand. Ifølge en konseptstudie bestilt av forbundsstatens kommisjonær for kultur og media (BKM) innehar Divitz slott alle attributtene til et monument av nasjonal betydning, noe som fordrer umiddelbar handling for å sikre rehabilitering. Studien foreslår at anlegget settes i stand og konverteres til et utfluktsmål, med museum, hotell og et sommerteater. Nominasjonen er sendt inn av Europa Nostra Deutschland.

Kampos-området i Khios, HELLAS

Kampos i Khios er et delvis ruralt område innenfor bygrensene, som viser sameksistensen av bysantinske, genovesiske og lokale arkitektoniske stiler og påvirkningskilder. Det besto hovedsakelig av mer enn 200 eiendommer, som inneholdt frukt- og grønnsakshager (typiske agro‐økosystemer), hus og kirker. Det eksisterende bymiljøet omfatter bygninger fra 1300-1700-tallet, i tillegg til nyklassisistiske hus fra begynnelsen av 1900-tallet. Området er permanent truet, fordi eierne ikke makter å vedlikeholde sine eiendommer, og på grunn av lite egnede bestemmelser som ble introdusert i en ny byplan for Khios i 2008. Elliniki Etairia ‐ Society for the Environment and Cultural Heritage og The Society of Friends of the Kampos of Chios sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, og har fremmet en rekke forslag til hvordan området kan bevares og utbedres.

Venezialagunen, ITALIA

Venezialagunen, som dekker et område på 550 km², er den mest berømte lagunen i Europa og er et av de viktigste økosystemene i middelhavsområdet. Den beskyttes av en rekke bestemmelser, både gjennom EU og nasjonalt, og har vært innskrevet – sammen med Venezia by – på UNESCOs verdensarvsliste siden 1987. Til tross for dette er lagunen sterkt truet. Økende trafikk – særlig i form av store laste- og cruiseskip, mudring av stadig dypere kanaler, erosjon av havbunnen og saltmyrene, forurensing og industrielt fiske setter områdets tilstand og eksistens i fare, noe som også utgjør en trussel for Venezia by. Nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016 ble sendt inn av Italia Nostra, som foreslår en rekke umiddelbare og langsiktige tiltak for å sørge for en høyst nødvendig bevaring av Venezialagunen.

Rijswijk slott, Gelderlandprovinsen, NEDERLAND

Rijswijk slott er et herskapshus fra 1300-tallet like ved landsbyen Groessen. Selv om bygningen gikk gjennom vesentlige endringer på 1800-tallet, har slottet beholdt noen av sine opprinnelige elementer, som de tykke veggene, restene av tårnet, den hvelvede kjelleren og trappene. Det ble klassifisert som et monument av nasjonal betydning i 1966. Husets bevaringstilstand har forverret seg drastisk de siste årene. I 2012 kunngjorde den nederlandske regjeringen planene om en ny motorvei som vil krysse over, og dermed ødelegge, eiendommen. Bond Heemschut, som sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, går sterkt inn for at motorveiens trasé endres, slik at Rijswijk slott kan bevares, rehabiliteres og gis en ny funksjon som er kompatibel med motorveien. Bygningen kan tilby fritidsfasiliteter eller huse et lite museum.

Valflores-palasset og tilhørende anlegg, ved Lisboa, PORTUGAL

Valflores-palasset (1558) er et flott eksempel på 1500-tallets boligarkitektur i Portugal, og er et sjeldent eksempel på en slik bygning med stiltrekk fra renessansen. Palasset er en integrert del av en 4,5 hektar stor eiendom og har en prominent plassering i Santa Iria de Azoia, i nærheten av munningen til elven Tagus. På tross av at palasset er klassifisert som en eiendom av offentlig interesse, er det nå i svært dårlig tilstand. Mesteparten av buene og de toskanske søylene i loggiaen har kollapset. Det historiske hageanlegget og akvedukten som hører til eiendommen, har også akutt behov for istandsetting. Centro Nacional de Cultura sendte inn nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016. Dersom eiendommen blir restaurert, kan den brukes som kultursenter, med kunst- og håndverksskole og et lite museum, og slik bidra til sosiokulturelt samhold. Dermed reetableres også palassets rolle innen regionens urbane utvikling.

St. Antonius av Padova-klosteret, Extremadura, SPANIA

Det fransiskanske klosteret i landsbyen Garrovillas de Alconétar, viet til St. Antonius av Padova, var i mange århundrer et religiøst og kulturelt landemerke i det vestre Spania. Klosteret ble reist på slutten av 1400-tallet, og ble bygget om og utvidet på midten av 1600-tallet. Anlegget består blant annet av en gotisk kirke og et kloster i renessansestil. Selv om anlegget ble klassifisert som et monument av kulturell interesse i 1991, er forfallet nå omfattende. Nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016 ble sendt inn av Hispania Nostra, som fremmer en kriseplan for tiltak, basert på frivillig arbeid under ledelse av profesjonelle. Med dette forslaget ønsker de ikke bare å mobilisere offentlige myndigheter til å ta grep om istandsettingen, men også å sette et eksempel for lignende saker rundt omkring i landet.

Den historiske byen Hasankeyf og dens omgivelser, TYRKIA

Den 12.000 år gamle bosettingen Hasankeyf befinner seg på bredden av elven Tigris i det sørøstre Tyrkia. Hasankeyf er et levende museum av solide proporsjoner, med alt fra neolittiske huler til romerske ruiner og middelaldermonumenter. På tross av stedets eksepsjonelt rike, multikulturelle historie og kulturarv, planlegges det å bygge en hydroelektrisk dam i nærheten, noe som vil føre til at 80 % av Hasankeyf oversvømmes. Det er ikke laget noen internasjonalt anerkjent plan for flytting og bevaring av monumentene. Det haster med å få endret damprosjektet, og det må formuleres en selvstendig strategisk plan som balanserer bevaring og bærekraftig utvikling. Hasankeyf er nominert til ‘The 7 Most Endangered’ 2016 av Cultural Awareness Foundation, og deres kampanje støttes av en rekke nasjonale og internasjonale aktører.

Mavisbank House, ved Edinburgh, Skottland, STORBRITANNIA

Mavisbank (1726) er et av Skottlands mest betydningsfulle arkitektoniske verk fra begynnelsen av 1700-tallet. Huset er tegnet av den skotske arkitekten William Adam i samarbeid med eieren, Sir John Clerk av Penicuik. Det er i prinsippet en palladiansk villa tilpasset nordlige forhold, med en hovedfløy og to paviljonger som utgjør en usedvanlig pittoresk komposisjon. På tross av bygningens historiske og arkitektoniske betydning er forfallet svært omfattende, og deler av bygningen står i fare for å kollapse. Håpet er at nominasjonen til ‘The 7 Most Endangered’ 2016, sendt inn av Mavisbank Trust, vil bidra til at myndighetene setter fokus på å løse problemer knyttet til eierskap og adgang, slik at stiftelsen kan finne en økonomisk løsning for restaurering av bygningen, som da kan få en funksjon som kommer lokalsamfunnet til gode.

Les også

100 millioner til kirkebevaring

(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar) Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene...

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....