«Teodorløa» ligger i Osteøy kommune. Nå har denne løa vorte restaurert med  ny brakakledning. Dette er ei stavløe med 5 stavapar. Rundt Osterøy er det nå kun 6 brakakledde hus. Rundt 1900 var det ca 1000. Eigaren er Einar Ove Håland, og utførande håndverkar er Kjetil Monstad. (Foto: Kjetil Monstad)

Resultatet har vorte veldig fint, og nå kan denne løa stå i årevis. Brakaklednig er eit arbeidskrevjande arbeid. Buskene skal hentast, lagast til og tredast. Det må være god brake, og lett henting om ein skal klare å kleda meir enn 1 kvadratmeter dagleg. Det trengst ca 200 brakabusker til kvar kvadratmeter.

Håland har fått midler fra «Ta et tak» aksjon til Norsk Kulturarv. Det er Stiftelsen UNI som løyver pengar til denne aksjonen

Wikipedia beskriv brakakledning slik: «det er ein måte å kle stavbygde vegger på, der det vert brukt brakkvister heller enn bord. Det er i hovedsak ein vestlandsk skikk, og ein byggjemåte som har vore nytta frå førhistorisk tid, og nokre stader fram til mellomkrigstida.» «Veggen vert bygd ved at tilkappa kvistar vert fletta mellom stokkane. Kvistane har baret på. Resultatet blir ein ikkje-berande vegg som er vasstett, haldbar og luftig»

Slik såg løa ut før restaurering

Les også

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024

(Foto: Liv Byrkjeland) Bildet er fra fjorårets vinnere, Skjolden Beitelag Nå kan man nominere til den Nasjonale kulturlandskapsprisen 2024 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om utvelgelsen kvart år. Statsforvaltarane, bondeorganisasjonane og andre...

Stiftelsen Norsk Kulturarv med kurs for landets kommuner

KIK – Kurs i kommunene Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke...

Hjerleid handverksskole på Dovre søker lærer i Tradisjonsmaling

Faglærer malerfaget/overflateteknikk (Foto: Hjerleid) Det er et økende behov for håndverkere som kan jobbe med kulturminnene våre: kirker, interiør og restaurering. Malerfaget trenger rekruttering av dyktige og interesserte elever og lærlinger. Uten engasjerte faglærere stopper rekrutteringen opp. Hjerleid har hatt...