«Teodorløa» ligger i Osteøy kommune. Nå har denne løa vorte restaurert med  ny brakakledning. Dette er ei stavløe med 5 stavapar. Rundt Osterøy er det nå kun 6 brakakledde hus. Rundt 1900 var det ca 1000. Eigaren er Einar Ove Håland, og utførande håndverkar er Kjetil Monstad. (Foto: Kjetil Monstad)

Resultatet har vorte veldig fint, og nå kan denne løa stå i årevis. Brakaklednig er eit arbeidskrevjande arbeid. Buskene skal hentast, lagast til og tredast. Det må være god brake, og lett henting om ein skal klare å kleda meir enn 1 kvadratmeter dagleg. Det trengst ca 200 brakabusker til kvar kvadratmeter.

Håland har fått midler fra «Ta et tak» aksjon til Norsk Kulturarv. Det er Stiftelsen UNI som løyver pengar til denne aksjonen

Wikipedia beskriv brakakledning slik: «det er ein måte å kle stavbygde vegger på, der det vert brukt brakkvister heller enn bord. Det er i hovedsak ein vestlandsk skikk, og ein byggjemåte som har vore nytta frå førhistorisk tid, og nokre stader fram til mellomkrigstida.» «Veggen vert bygd ved at tilkappa kvistar vert fletta mellom stokkane. Kvistane har baret på. Resultatet blir ein ikkje-berande vegg som er vasstett, haldbar og luftig»

Slik såg løa ut før restaurering

Les også

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....

«Ta et tak» 2024-25

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon (Foto: Anne Hjetland) I styremøtet sitt 28. februar, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2024-25. Dette blir den 17. aksjonen siden starten i...

Kulturminnedagene 2024. «Spor, nettverk og forbindelser»

(Foto: Hans Martin Østerhaug) Bli med som arrangør av Kulturminnedagene og søk om 30.000,- i arrangementsstøtte før fristen 19. april! I år avholdes Kulturminnedagene i tidsrommet 31. august til 8. september. Temaet for årets festival er «Spor, nettverk og forbindelser» og...