Saman med Else «Sprossa» Rønnevig søkte Norsk Kulturarv Sparebankstiftelsen DNB om økonomisk støtte for å kunna tilby «Sprossa» sine foredrag og publikasjonar gjennom en turné blant interesserte og relevante aktørar.

Total søknadssum frå Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjektet «»Sprossa» har mye på hjertet, i mange format og på mange flater» var på NOK 403.850,00. Nyleg kom svaret på søknaden – og den gav full uttelling. Foredraga og dei rikt illustrerte bøkene er meint å vera ein vegvisar til korleis denne forma for kulturformidling kan stimulere til betre å forstå og sjå vern av både den bygde og immaterielle kulturarven i ein større samanheng.

– Opplevelsar og kunnskap hand i hand.

Direktør i Norsk Kulturarv: Erik Lillebråten
Foto: Knut Kvingan

Else «Sprossa» Rønnevig er prisbelønna for sitt årelange arbeid med å ivareta den norske kulturarven. Ho har mellom anna også, som den fyrste og førebels siste, fått Olavsrosa som privatperson.

Fra 1. september 2022 og ut 2023 vil Else «Sprossa» Rønnevig holde 20 foredrag på forskjellige arenaer, og spredt over hele landet – Unike og inspirerende foredrag som fleire må få oppleva!


Aktuelle målgrupper vil vera:
• Grunnskoler – Kunst- og håndverk-faget – Den Kulturelle Skolesekken v/ Kulturtanken.
«Håndverk på programmet», jfr prosjektet «Kunst på programmet».
Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturarv og Hjerleids «Sløydskole» på Hjerleid.
Bakerovns-boka til mat- og helsefagene, samt kokkeskoler og kurssteder
• Videregående skoler med håndverk, design og arkitektur
• Fagskolener
• «Kulturarvskolene» – Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de
tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og
Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som
har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært
krevende økonomiske betingelser.
• Kurs
• Alle bygningsvernsentrene i landet
• NTNU
• Museene
• Organisasjonene innen kulturvernet
• Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Byantikvarene, Bygg & Bevar
• Norsk Kulturarvs KulturArvKommunar

Les også

Norsk Kulturarv`s årsmøte 2022

ÅRSMØTE 2022 blir i år på «Solstua» i Oslo tirsdag 14.juni 2022 «Solstua» vart bygd som jaktvilla for Sam Eyde i 1905. Eiendommen ligg i skogen øvst i Voksenkollen med vakker utsikt over byen. I 1916 kjøpte fabrikkeigar Halvor Schou...

Dronningen er Æreshåndverker!

HM Dronning Sonja er utnevnt til årets Æreshåndverker av Oslo Håndverks- og industriforening. Dette skriver Kongehuset på sin Facebook-side. I sin begrunnelse for utnevnelsen trakk styreleder Bjørn-Gunnar Eliasen frem Dronningens engasjement for å fornye og ivareta vår felles kulturarv. (Foto:...

Stor gåve til nytt formidlingsprosjekt for «Sprossa»

Saman med Else «Sprossa» Rønnevig søkte Norsk Kulturarv Sparebankstiftelsen DNB om økonomisk støtte for å kunna tilby «Sprossa» sine foredrag og publikasjonar gjennom en turné blant interesserte og relevante aktørar. Total søknadssum frå Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjektet «»Sprossa» har mye...