Saman med Else «Sprossa» Rønnevig søkte Norsk Kulturarv Sparebankstiftelsen DNB om økonomisk støtte for å kunna tilby «Sprossa» sine foredrag og publikasjonar gjennom en turné blant interesserte og relevante aktørar.

Total søknadssum frå Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjektet «»Sprossa» har mye på hjertet, i mange format og på mange flater» var på NOK 403.850,00. Nyleg kom svaret på søknaden – og den gav full uttelling. Foredraga og dei rikt illustrerte bøkene er meint å vera ein vegvisar til korleis denne forma for kulturformidling kan stimulere til betre å forstå og sjå vern av både den bygde og immaterielle kulturarven i ein større samanheng.

– Opplevelsar og kunnskap hand i hand.

Direktør i Norsk Kulturarv: Erik Lillebråten
Foto: Knut Kvingan

Else «Sprossa» Rønnevig er prisbelønna for sitt årelange arbeid med å ivareta den norske kulturarven. Ho har mellom anna også, som den fyrste og førebels siste, fått Olavsrosa som privatperson.

Fra 1. september 2022 og ut 2023 vil Else «Sprossa» Rønnevig holde 20 foredrag på forskjellige arenaer, og spredt over hele landet – Unike og inspirerende foredrag som fleire må få oppleva!


Aktuelle målgrupper vil vera:
• Grunnskoler – Kunst- og håndverk-faget – Den Kulturelle Skolesekken v/ Kulturtanken.
«Håndverk på programmet», jfr prosjektet «Kunst på programmet».
Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturarv og Hjerleids «Sløydskole» på Hjerleid.
Bakerovns-boka til mat- og helsefagene, samt kokkeskoler og kurssteder
• Videregående skoler med håndverk, design og arkitektur
• Fagskolener
• «Kulturarvskolene» – Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de
tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og
Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som
har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært
krevende økonomiske betingelser.
• Kurs
• Alle bygningsvernsentrene i landet
• NTNU
• Museene
• Organisasjonene innen kulturvernet
• Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Byantikvarene, Bygg & Bevar
• Norsk Kulturarvs KulturArvKommunar

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2022

Helle Hundevadt er i dag tildelt Stiftelsen Norsk Kulturarv sin ærespris for 2022. Prisen ble utdelt av styreleder Jørn Holme. Styrets begrunnelse: Helle Hundevadt har utvist et enormt engasjement for å utvikle og skape opplæringstilbud for både skoleungdom og voksne....

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon

Foto: Thor Thingbø I styremøtet sitt 24. august, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2022-23.Dette blir 16. aksjonen siden starten i 1998.Med denne tildelinga vil over 63,5 millioner kroner være...

Nytt skoleår på Hjerleid skole- og håndverkssenter

(Alle foto: Torunn Elise Kveen) Mandag starta 75 elever opp på Hjerleid skole- og håndverkssenter. Skolen gir utdanning i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, som og tekstil, byggeteknikk, maling og overflateteknikk. Hjerleid handverkskole ble etablert i 2004 og er eid av...