Saman med Else «Sprossa» Rønnevig søkte Norsk Kulturarv Sparebankstiftelsen DNB om økonomisk støtte for å kunna tilby «Sprossa» sine foredrag og publikasjonar gjennom en turné blant interesserte og relevante aktørar.

Total søknadssum frå Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjektet «»Sprossa» har mye på hjertet, i mange format og på mange flater» var på NOK 403.850,00. Nyleg kom svaret på søknaden – og den gav full uttelling. Foredraga og dei rikt illustrerte bøkene er meint å vera ein vegvisar til korleis denne forma for kulturformidling kan stimulere til betre å forstå og sjå vern av både den bygde og immaterielle kulturarven i ein større samanheng.

– Opplevelsar og kunnskap hand i hand.

Direktør i Norsk Kulturarv: Erik Lillebråten
Foto: Knut Kvingan

Else «Sprossa» Rønnevig er prisbelønna for sitt årelange arbeid med å ivareta den norske kulturarven. Ho har mellom anna også, som den fyrste og førebels siste, fått Olavsrosa som privatperson.

Fra 1. september 2022 og ut 2023 vil Else «Sprossa» Rønnevig holde 20 foredrag på forskjellige arenaer, og spredt over hele landet – Unike og inspirerende foredrag som fleire må få oppleva!


Aktuelle målgrupper vil vera:
• Grunnskoler – Kunst- og håndverk-faget – Den Kulturelle Skolesekken v/ Kulturtanken.
«Håndverk på programmet», jfr prosjektet «Kunst på programmet».
Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturarv og Hjerleids «Sløydskole» på Hjerleid.
Bakerovns-boka til mat- og helsefagene, samt kokkeskoler og kurssteder
• Videregående skoler med håndverk, design og arkitektur
• Fagskolener
• «Kulturarvskolene» – Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de
tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og
Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som
har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært
krevende økonomiske betingelser.
• Kurs
• Alle bygningsvernsentrene i landet
• NTNU
• Museene
• Organisasjonene innen kulturvernet
• Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Byantikvarene, Bygg & Bevar
• Norsk Kulturarvs KulturArvKommunar

Les også

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024

(Foto: Liv Byrkjeland) Bildet er fra fjorårets vinnere, Skjolden Beitelag Nå kan man nominere til den Nasjonale kulturlandskapsprisen 2024 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om utvelgelsen kvart år. Statsforvaltarane, bondeorganisasjonane og andre...

Stiftelsen Norsk Kulturarv med kurs for landets kommuner

KIK – Kurs i kommunene Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke...

Hjerleid handverksskole på Dovre søker lærer i Tradisjonsmaling

Faglærer malerfaget/overflateteknikk (Foto: Hjerleid) Det er et økende behov for håndverkere som kan jobbe med kulturminnene våre: kirker, interiør og restaurering. Malerfaget trenger rekruttering av dyktige og interesserte elever og lærlinger. Uten engasjerte faglærere stopper rekrutteringen opp. Hjerleid har hatt...