Saman med Else «Sprossa» Rønnevig søkte Norsk Kulturarv Sparebankstiftelsen DNB om økonomisk støtte for å kunna tilby «Sprossa» sine foredrag og publikasjonar gjennom en turné blant interesserte og relevante aktørar.

Total søknadssum frå Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjektet «»Sprossa» har mye på hjertet, i mange format og på mange flater» var på NOK 403.850,00. Nyleg kom svaret på søknaden – og den gav full uttelling. Foredraga og dei rikt illustrerte bøkene er meint å vera ein vegvisar til korleis denne forma for kulturformidling kan stimulere til betre å forstå og sjå vern av både den bygde og immaterielle kulturarven i ein større samanheng.

– Opplevelsar og kunnskap hand i hand.

Direktør i Norsk Kulturarv: Erik Lillebråten
Foto: Knut Kvingan

Else «Sprossa» Rønnevig er prisbelønna for sitt årelange arbeid med å ivareta den norske kulturarven. Ho har mellom anna også, som den fyrste og førebels siste, fått Olavsrosa som privatperson.

Fra 1. september 2022 og ut 2023 vil Else «Sprossa» Rønnevig holde 20 foredrag på forskjellige arenaer, og spredt over hele landet – Unike og inspirerende foredrag som fleire må få oppleva!


Aktuelle målgrupper vil vera:
• Grunnskoler – Kunst- og håndverk-faget – Den Kulturelle Skolesekken v/ Kulturtanken.
«Håndverk på programmet», jfr prosjektet «Kunst på programmet».
Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturarv og Hjerleids «Sløydskole» på Hjerleid.
Bakerovns-boka til mat- og helsefagene, samt kokkeskoler og kurssteder
• Videregående skoler med håndverk, design og arkitektur
• Fagskolener
• «Kulturarvskolene» – Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer de
tre kulturarvskolene Plus-skolen i Fredrikstad, Hjerleid Handverskskole og
Møbelsnekkerskolen på Mysen. Dette er skoler som er unike i norsk sammenheng og som
har blitt viktige bærere av en imateriell kulturarv. Samtidig driver skolene under svært
krevende økonomiske betingelser.
• Kurs
• Alle bygningsvernsentrene i landet
• NTNU
• Museene
• Organisasjonene innen kulturvernet
• Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Byantikvarene, Bygg & Bevar
• Norsk Kulturarvs KulturArvKommunar

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarv inn i referansegruppe

Setersatsing i årets jordbruksoppgjør (Foto: Randi Valde) Fjellbeitene er ein viktig ressurs, men med tilgang på all verdens ressursar og import av matvarer, er våre eigne blitt mindre lønnsame. På 100 år har 90 000 setre blitt til 900, og...

Gode smakar, framifrå ungdom og fullt hus

Opning av utstillinga « Ungdommens matfat i Innlandet» vart ein stor dag for Norsk Smaksskule, for ungdommar og lærarar som har vore med på prosjektet og sist men ikkje minst Maihaugen. Utstillinga er ein del av Maihaugen si utstilling «Mat-mer...

Møte med Kulturmiljøutvalget – Norsk Kulturarvs innspill

Foto: Sygard Grytting Sammen med Foreningen Fredet har Stiftelsen Norsk kulturarv i dag møtt Kulturmiljøutvalget i innledende og viktig møte med tanke på arbeidet med den nye «Kulturmiljøloven». Det vi – som interesseorganisasjon for eiere av fredete og verna kulturminner...