KIK – Kurs i kommunene

Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke kulturmiljøkompetansen i kommunene og å sette kulturminner, kulturmiljø og landskap på den lokalpolitiske dagsorden. Kurset er gratis for alle deltagerne.

I år skal det tilbys et todagers kurs for kommunene i Finnmark, Rogaland, Buskerud og Nordland. Målgruppen er ansatte i kommunene som arbeider med arealplanlegging, byggesaksbehandling og kulturminner. Aktuelle temaer vil være Kulturminner, kulturmiljø og landskap, Arealplan og byggesak, Kulturarv og klima, og Kulturarv som ressurs.

Kristina Woll Lunke er tilsatt som prosjektansvarlig for prosjektet.

Tid og sted for årets kurs er:

Finnmark: 17-18. april, på Scandic Alta

Rogaland: 4-5. juni, på Clarion Hotel Energy, Stavanger

Buskerud: 17-18. september, på Sundvolden Hotel

Nordland: 8-9. oktober, på Scandic Havet, Bodø

Trykk her så kommer du til invitasjon og påmelding for Finnmark: https://kulturarv.no/wp-content/uploads/2024/02/Invitasjon-til-KIK-kurs-i-kommunene-2024-Finnmark.pdf

Les også

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....

«Ta et tak» 2024-25

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon (Foto: Anne Hjetland) I styremøtet sitt 28. februar, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2024-25. Dette blir den 17. aksjonen siden starten i...

Kulturminnedagene 2024. «Spor, nettverk og forbindelser»

(Foto: Hans Martin Østerhaug) Bli med som arrangør av Kulturminnedagene og søk om 30.000,- i arrangementsstøtte før fristen 19. april! I år avholdes Kulturminnedagene i tidsrommet 31. august til 8. september. Temaet for årets festival er «Spor, nettverk og forbindelser» og...