(Alle foto: Torunn Elise Kveen)

Mandag starta 75 elever opp på Hjerleid skole- og håndverkssenter.

Skolen gir utdanning i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, som og tekstil, byggeteknikk, maling og overflateteknikk.

Hjerleid handverkskole ble etablert i 2004 og er eid av to ideelle organisasjoner, Stiftelsen Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Skolen drives som friskole, og følger godkjente læreplaner. Mer informasjon finnes på www.hjerleid.no

Utdanningstilbudene er godkjente for lån og stipend i Lånekassen.

Skolen har også tilgang til Bygningshistorisk park, som brukes til opplæring og kurs og seminarer, men også i sosiale sammenhenger.

Siste helga i skoleåret arrangeres Hjerleidutstillinga, der elever stiller ut arbeidene sine.

Rektor Helle Hundevadt ønsker velkommen til det 19.året med Hjerleid skole- og håndverkssenter.
Direktør i Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten ønsket velkommen til eit nytt skoleår, og takket for at elevene hadde valgt Hjerleid og tradisjonshåndverket.

Les også

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene...

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som...

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport...