(Alle foto: Torunn Elise Kveen)

Mandag starta 75 elever opp på Hjerleid skole- og håndverkssenter.

Skolen gir utdanning i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, som og tekstil, byggeteknikk, maling og overflateteknikk.

Hjerleid handverkskole ble etablert i 2004 og er eid av to ideelle organisasjoner, Stiftelsen Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Skolen drives som friskole, og følger godkjente læreplaner. Mer informasjon finnes på www.hjerleid.no

Utdanningstilbudene er godkjente for lån og stipend i Lånekassen.

Skolen har også tilgang til Bygningshistorisk park, som brukes til opplæring og kurs og seminarer, men også i sosiale sammenhenger.

Siste helga i skoleåret arrangeres Hjerleidutstillinga, der elever stiller ut arbeidene sine.

Rektor Helle Hundevadt ønsker velkommen til det 19.året med Hjerleid skole- og håndverkssenter.
Direktør i Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten ønsket velkommen til eit nytt skoleår, og takket for at elevene hadde valgt Hjerleid og tradisjonshåndverket.

Les også

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024

(Foto: Liv Byrkjeland) Bildet er fra fjorårets vinnere, Skjolden Beitelag Nå kan man nominere til den Nasjonale kulturlandskapsprisen 2024 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om utvelgelsen kvart år. Statsforvaltarane, bondeorganisasjonane og andre...

Stiftelsen Norsk Kulturarv med kurs for landets kommuner

KIK – Kurs i kommunene Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke...

Hjerleid handverksskole på Dovre søker lærer i Tradisjonsmaling

Faglærer malerfaget/overflateteknikk (Foto: Hjerleid) Det er et økende behov for håndverkere som kan jobbe med kulturminnene våre: kirker, interiør og restaurering. Malerfaget trenger rekruttering av dyktige og interesserte elever og lærlinger. Uten engasjerte faglærere stopper rekrutteringen opp. Hjerleid har hatt...