- Takk for et fantastisk måltid! Når kommer dokker neste gang?

KARASJOK/KÁRÁŠJOGA: Slik avrunda plenumsleiar i Sametinget, Jørn Are Gaski, da han på vegne av representantane i Sametinget takka for lunsjen som Norsk Kulturarv og Norsk Smaksskule stod for under besøket i mars, saman med skuleelevar frå Karasjok. Serveringa var ein del av opplegget med smaks- og matkurs for skuleelevar over heile landet.

– Det er lov å ikkje like, men du skal smaka på alt! Dette var grunntonen i undervisninga for elevane frå 6. og 7. klasse ved Karasjok skole i løpet av dei to dagane i kantinekjøkkenet på Sametinget. Styreleiar Kirsti Kolle Grøndahl i Norsk Kulturarv, Tor Valdvik frå Norsk Smaksskule og kokkane Ståle Johansen og Kristoffer Hovland hadde travle dagar, saman med lærar Doris Norbye, som stod i spissen for elevane. Kolle Grøndahl og Valdvik orienterte både Sametinget og stortingskomiteen om arbeidet i Norsk Kulturarv og prosjektet Norsk Smaksskule.

Johansen og Hovland er ikkje akkurat ukjende storleikar i kokkefaget, og underviste elevane i den gode smak, bruk av gode råvarer og tillaging av ulike matrettar – i tillegg til at dei var engasjerte til å servere lunsj til medlemmene av Sametinget. At kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget også var på besøk og skulle ha sin lunsj, gjorde det heile enda meir hektisk.

Flatbiffen er servert til medlemmene i Sametinget

– Så bakar vi det i omnen, så det får ei sprø skorpe…
Stortingskomiteen fekk sellerisuppe med steikte reinsdyrhjerte, peparkrem og krutongar. Dette var også forretten under den store lunsjen for Sametinget, som elles baud på flatbiff av rein, storfetunge og soppsaus. Som dessert vart det servert lun molte av friske bær med krem og kamfer. Johansen og Hovland styrte det heile med sikker hand, og elevane deltok under det meste av prosessen. Felles for alle rettane var – som venta – at dei baud på smakar av særskild og original kvalitet.

– Det er viktig at barn får smaksreferansar i ung alder, ikkje berre den eine smaken av pizza eller taco, seier Johansen og Hovland. På eit kjøkken som var både varmt og trongt – og ikkje akkurat bygt for undervisning, greidde dei på framifrå vis å kombinere formidling av kokkekunst med hardkjør for å få to lunsjar på plass. Det heile vart gjennomført med utvist fleksibilitet frå personalet som elles har sitt daglege virke på kantinekjøkkenet. Opplegget inkluderte innkjøp av råvarer i tillegg til det dei hadde med i tung bagasje heimanfrå, og alle som var til stades, fekk demonstrert korleis ting blir til – og i rett rekkefølge – av fagfolk som har gjort dette før.

Sellerisuppa blir bra…

– Viss vi deler opp kjøttet nå, vil all safta renne ut – må få kvile –

Kokkane har lang erfaring i å undervise på kjøkkenet. Når det gjeld overføring av kunnskap til nettopp barn, legg dei vekt på kor viktig det er å få god kontakt med elevane. – Humor er eit godt virkemiddel i så måte, meiner dei to. Vidare er gode og reine råvarer den beste garantien for rein smak og sunn mat, meiner dei to. Vi har liten grunn til å tvile på autoriteten i denne utsegna.

– Vi har hatt det kjekt, var oppfatninga blant elevane. Dei hadde fått opplevd to stjernekokkar i aksjon, som til alt overmål hadde innlemma dei i fleire smarte triks når det gjeld matlaging. Vi for vår del har iallfall forstått at smør framhevar den gode smaken…

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2022

Helle Hundevadt er i dag tildelt Stiftelsen Norsk Kulturarv sin ærespris for 2022. Prisen ble utdelt av styreleder Jørn Holme. Styrets begrunnelse: Helle Hundevadt har utvist et enormt engasjement for å utvikle og skape opplæringstilbud for både skoleungdom og voksne....

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon

Foto: Thor Thingbø I styremøtet sitt 24. august, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2022-23.Dette blir 16. aksjonen siden starten i 1998.Med denne tildelinga vil over 63,5 millioner kroner være...

Nytt skoleår på Hjerleid skole- og håndverkssenter

(Alle foto: Torunn Elise Kveen) Mandag starta 75 elever opp på Hjerleid skole- og håndverkssenter. Skolen gir utdanning i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, som og tekstil, byggeteknikk, maling og overflateteknikk. Hjerleid handverkskole ble etablert i 2004 og er eid av...