Vil du jobbe med Norsk Smaksskule?

Stiftelsen Norsk Kulturarv søkjer prosjektmedarbeider i til arbeidet med Norsk Smaksskule i samband med at prosjektleiar skal ut i foreldrepermisjon. Stiftelsen Norsk Kulturarv er ein friviljug, ideell stiftelse som arbeidar med praktiske tiltak knytt til kulturarven under visjonen «vern gjennom

Konkurranse: Hvorfor er du medlem i Norsk Kulturarv?

I forbindelse med vår nye vervekampanje ber vi nå eksisterende medlemmer fortelle hvorfor de er medlemmer av Magasinet Kulturarven. Av de som sender inn vil fem vinnere få bøker av Else Sprossa Rønnevig og Arne Brimi. Norsk Kulturarv er en

Hvor kan jeg søke tilskudd?

Bli med på gratis, digitalt søknadsverksted i samarbeid med Viken fylkeskommune! Det finnes flere ulike offentlige og private tilskuddsordninger for deg som skal sette istand huset ditt. Få informasjon om disse ordningene, og hvordan du kan skrive en god søknad.

Holm slutter i Innovasjon Norge

Reiselivsdirektøren begynte i Innovasjon Norge i 2017, da hun ble tilsatt med et mandat for og oppdrag om å rigge reiselivssatsingen for fremtiden. Bratland Holm har i løpet av de siste fem årene vært sentral i store omstillingsprosjekter og dypt

Ny E6 ved Ringebu – Ta kulturminne-hensyn

Det blir gjort eit stort og viktig arbeid for å ferdigstille dei gjenståande strekningane av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Forbi Ringebu blir det i planprogrammet foreslått å byggje ny E6-tunnel på nord-aust-sida av sentrum, med kryss like ved sentrum og

Milliongave til nybrottsprosjekt

Norsk Smaksskule har drevet med kurs og aktiviteter knyttet til sensorikk, smak og mat- og måltidskultur i en årrekke. Nå tas smaksskulen inn i museenes verden, etter milliongave fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Ingrid Blessom/Norsk Kulturarv) Norsk Smaksskule har i samarbeid

Statssekretæren i KLD til Røros!

Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) ble utnevnt som statssekretær i Klima-og miljødepartementet etter regjeringsskiftet nå i høst. Allerede førstkommende fredag varsles det at hun vil besøke Kulturminnefondet på Røros. (Foto: Bernt Sønvisen)

Gullnål til Ølander og Kolle Grøndahl

Mangeårige styremedlemmer, Bjørn Ølander og Kirsti Kolle Grøndahl fekk Stiftelsen Norsk Kulturarvs heidermerkje, gullnåla, for mangeårig innsats i organisasjonen under styreseminaret på Granavolden 14. og 15. oktober.

Æresprisen til Jens Peter Ringstad

Norsk Kulturarvs ærespris 2021 er tildelt Jens Peter Ringstad for alt han har gjort for kulturminnevernet i Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt. Dette ble klart under stiftelsens styreseminar på Granavolden torsdag 14. oktober.