Rekordforbruk på Norgesferie i fjor

Med stengte grenser og strenge restriksjoner, valgte vi nordmenn å reise i eget land i 2021. Resultatet ble tidenes år for norgesferie, med en dobling av forbruket på hjemmebane til 66,5 milliarder kroner fra 2019. (Foto: Dalen Hotel) Pressemelding: Innovasjon

Frivillig kulturvern, folkeleg engasjement og grasrotbevegelse i sentrum

Innan det frivillige kulturvernet, teller Kulturvernforbundet 29 medlemsorganisasjonar, med meir enn 250 000 medlemmar. Ein kvart million eldsjeler som ivrar for å ta vare på den materielle og immaterielle kulturarven vår – Organisasjonar som tek vare på verneverdige fartøy, bygningar,

Kulturminnedagene 2022 – DRIVKRAFT

I 2022 skal vi feire Frivillighetens år, og temaet for Kulturminnedagene vil gjenspeile dette. Historien, kulturarven og kulturminnene blir i stor grad ivaretatt av frivillige lag, organisasjoner, venneforeninger, dugnadsgjenger etc. Pressemelding fra Kulturvernforundet. 3.-11. september Kulturminnedagene 2022 vil bli en

Har du kandidatar til «Den nasjonale kulturlandskapsprisen»?

Det er på ny mogleg å nominere kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022. ( foto frå 2021-vinnaren, Reinert Kjølleberg, syner garden Kjølleberg i Vanse i Agder.) Også i år er det beslutta at det kan delast ut nasjonal kulturlandskapspris. Håpar

Bygningsvernseminar på Vinje!

Vinje kommune, Vest-Telemark museum og Fortidsminneforeningen i Telemark inviterer til bygningsvernseminari i Vinje 22.-23. april. (Foto: Restaurering av Vinjestova, 2017) Vinjehuset, Åmot, Vinje kommune Laurdag 23. april: Fagdag: kl. 9.00-15.30 (program lenger ned i saka)Middag: kl. 19 Sundag 24. april:

Vil du jobbe med Norsk Smaksskule?

Stiftelsen Norsk Kulturarv søkjer prosjektmedarbeider i til arbeidet med Norsk Smaksskule i samband med at prosjektleiar skal ut i foreldrepermisjon. Stiftelsen Norsk Kulturarv er ein friviljug, ideell stiftelse som arbeidar med praktiske tiltak knytt til kulturarven under visjonen «vern gjennom

Konkurranse: Hvorfor er du medlem i Norsk Kulturarv?

I forbindelse med vår nye vervekampanje ber vi nå eksisterende medlemmer fortelle hvorfor de er medlemmer av Magasinet Kulturarven. Av de som sender inn vil fem vinnere få bøker av Else Sprossa Rønnevig og Arne Brimi. Norsk Kulturarv er en