Hederskvinner!!

Begrepet hedersmann har vært brukt og har lenge stått i norske ordbøker. Når substantivet hederskvinne ble lagt inn i den norske ordboka, har vært vanskelig å finne ut av. I Bodø er det nå tatt initiativ til at hederskvinner får

Foto: Ingrid Blessom / Norsk Kulturarv

Fortsatt mulig å melde seg på kurs

Maihaugen og Norsk Smaksskule sitt prosjekt #ungdommensmatfat i Innlandet holder kurs for mat og helselærere på 9. trinn. Vi har tekniske problemer med søknadsskjemaet, men du kan likevel søke til og med torsdag. (Foto: Ingrid Blessom/Norsk Kulturarv) I forbindelse med

Rekordforbruk på Norgesferie i fjor

Med stengte grenser og strenge restriksjoner, valgte vi nordmenn å reise i eget land i 2021. Resultatet ble tidenes år for norgesferie, med en dobling av forbruket på hjemmebane til 66,5 milliarder kroner fra 2019. (Foto: Dalen Hotel) Pressemelding: Innovasjon

Frivillig kulturvern, folkeleg engasjement og grasrotbevegelse i sentrum

Innan det frivillige kulturvernet, teller Kulturvernforbundet 29 medlemsorganisasjonar, med meir enn 250 000 medlemmar. Ein kvart million eldsjeler som ivrar for å ta vare på den materielle og immaterielle kulturarven vår – Organisasjonar som tek vare på verneverdige fartøy, bygningar,

Kulturminnedagene 2022 – DRIVKRAFT

I 2022 skal vi feire Frivillighetens år, og temaet for Kulturminnedagene vil gjenspeile dette. Historien, kulturarven og kulturminnene blir i stor grad ivaretatt av frivillige lag, organisasjoner, venneforeninger, dugnadsgjenger etc. Pressemelding fra Kulturvernforundet. 3.-11. september Kulturminnedagene 2022 vil bli en

Har du kandidatar til «Den nasjonale kulturlandskapsprisen»?

Det er på ny mogleg å nominere kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022. ( foto frå 2021-vinnaren, Reinert Kjølleberg, syner garden Kjølleberg i Vanse i Agder.) Også i år er det beslutta at det kan delast ut nasjonal kulturlandskapspris. Håpar

Bygningsvernseminar på Vinje!

Vinje kommune, Vest-Telemark museum og Fortidsminneforeningen i Telemark inviterer til bygningsvernseminari i Vinje 22.-23. april. (Foto: Restaurering av Vinjestova, 2017) Vinjehuset, Åmot, Vinje kommune Laurdag 23. april: Fagdag: kl. 9.00-15.30 (program lenger ned i saka)Middag: kl. 19 Sundag 24. april: