Utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård

Onsdag denne veka var det endeleg klart for utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård. På grunn av pandemien har dette vore utsett lenge. Nestleder i Norsk Kulturarv`s styre, Randi Bårtvedt delte ut kvalitetsmerket til dem. Det var storslått feiring og et

Norsk Kulturarv søker prosjektansvarleg

Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren samarbeider med Norsk Kulturarv i arbeidet med pilotprosjektet «KulturArvKommune». Målet med prosjektet er å skape ein arena for alle landets kommunar, der vern og bruk av den felles kulturarven vår skal vera gjennomgangs-tema. Kommunane

Norsk Kulturarv`s årsmøte 2023

I år er årsmøtet til Norsk Kulturarv lagt til vakre Risør. Det Lille Hotel, Risør, onsdag den 14. juni 2023 PROGRAM 18:00 – SNKs Årsmøte på hotellet 19:00 – Byvandring med gode Sørlands-smakar i vakre Risør med forskjellige relevante tema.

Norsk Kulturarvs ærespris 2023. Kven bør heidrast i år?

(Foto: Hjerleid) Formålet med SNKs ærespris er å fremme interessen for den norske kulturarven, og heidre nokre av dei som har utmerka seg spesielt innanfor dette området. Prisen kan tildelast enkeltpersonar eller grupper, lag og organisasjonar som har synt evne

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023

(Bilde fra Søndre Elton) Nå kan man nominere til den Nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om utvelgelsen kvart år. Statsforvaltarane, bondeorganisasjonane og andre er forslagsstillarar til kandidatar

Jens Peter Ringstad til minne

Det var så trist, vemodig og så uventa å få beskjed om at Jens Peter Ringstad hadde gått bort – denne kunnskapsrike, engasjert og dyktige karen som ikkje minst vi i Norsk Kulturarv har hatt så mykje nytte og glede

Podekurs våren 2023

Nå arrangeres det podekurs rundt om i landet. Dette er et kurs som gir grunnleggende informasjon om hva poding er. Norsk Kulturarv er med som samarbeidspartner Podekurs i Stavanger Dato/tidspunkt: 1. mars 2023 fra kl. 11:00 til ca. kl. 16:00

Stiftelsen Norsk Kulturarv inn i referansegruppe

Setersatsing i årets jordbruksoppgjør (Foto: Randi Valde) Fjellbeitene er ein viktig ressurs, men med tilgang på all verdens ressursar og import av matvarer, er våre eigne blitt mindre lønnsame. På 100 år har 90 000 setre blitt til 900, og

Gode smakar, framifrå ungdom og fullt hus

Opning av utstillinga « Ungdommens matfat i Innlandet» vart ein stor dag for Norsk Smaksskule, for ungdommar og lærarar som har vore med på prosjektet og sist men ikkje minst Maihaugen. Utstillinga er ein del av Maihaugen si utstilling «Mat-mer