41 millioner til fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen får til sammen 41 millioner kroner over fem år – 8,2 millioner kroner i året – til bevaring av gamle bygninger og kulturminner over hele landet. Gaven er den største enkelttildelingen noen sinne fra Sparebankstiftelsen DNB, og gis til et felt hvor behovet for tilskudd er betydelig.

Kulturarv – en investering for fremtiden

Å investere i bygningsarven er å investere i fellesskapets verdier for fremtiden. Det er på høy tid at kulturarv blir vurdert ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, ikke minst i diskusjonen om hva Norge skal leve av i fremtiden.