Tett trehusbusetnad – glede og utfordring

Byutvikling med særskilt søkelys på tettbygde trehusmiljø var emnet for årsmøteseminaret i Norsk Kulturarv. Møtet var på Backlund, hotellet som skriv si historie heilt attende til 1839.

Mesterhuset får ny portal

Senter for bygdekultur på Hjerleid har fullført arbeidet med kopien av portal og inngangsdør til mesterhuset ved reiparbana i bydelen Sandviken i Bergen.

Årsmøtet

Direktør Erik Lillebråten gjekk gjennom årsmeldinga for 2014, og årsmøtedeltakarane kommenterte ulike tiltak som er utførte i løpet av meldingsåret.

Å halde ein tradisjon ved like

I dag er det unntak frå energikrava for lafta bustader og fritidshus. Dette inneber dispensasjon frå minstekrav om isolering av yttervegg i nye bygg.

Historisk mange vil restaurere

Aldri tidlegare har det kome fleire søknader til Norsk Kultur-minnefond. Private eigarar har aldri synt større vilje til å gjennomføre reparasjon og istand-setjing.

Kan bevare 60 flere kulturminner

Norsk Kulturminnefond har fått ti millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2016. Støtten som fondet gir, viser seg å være helt avgjørende for om en eier går i gang med oppussing.

Bodil Nordjore – etterspurd budeie frå Telemark

Ho har mange jern i elden, tradisjonsmatbudeie nummer ein, Bodil Nordjore. Ho lagar mat rundt omkring, fer land
og strand og held kurs og har drive høgskulestudium i tradisjonsmat – men ho rekk òg å skrive bøker. Før jol blei siste boka hennar, «Lefseboka», kåra til Årets kokebok. Nyleg blei ho òg tildelt «Det norske måltids heiderspris for 2014».