Kan bevare 60 flere kulturminner

Norsk Kulturminnefond har fått ti millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2016. Støtten som fondet gir, viser seg å være helt avgjørende for om en eier går i gang med oppussing.

Bodil Nordjore – etterspurd budeie frå Telemark

Ho har mange jern i elden, tradisjonsmatbudeie nummer ein, Bodil Nordjore. Ho lagar mat rundt omkring, fer land
og strand og held kurs og har drive høgskulestudium i tradisjonsmat – men ho rekk òg å skrive bøker. Før jol blei siste boka hennar, «Lefseboka», kåra til Årets kokebok. Nyleg blei ho òg tildelt «Det norske måltids heiderspris for 2014».

Olavsrosa til Eidsvollsbygningen

«Eidsvollsbygningen får tildelt Olavsrosa for sin unike posisjon i norsk historie, for eit særleg solid kulturvernfagleg restaureringsarbeid til grunnlovsjubileet og for lett tilgjenge og god formidling som museum».

Norsk Smaksskule: Fire millionar frå Sparebankstiftelsen DNB

Tre år etter at Norsk Kulturarv starta arbeidet med Norsk Smaksskule, går Sparebankstiftelsen atter inn med store midlar til prosjektet. Gåva på heile fire millionar vart markert saman med Arne Brimi og barna i barnehagen på NaKuHel-senteret i Asker.

41 millioner til fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen får til sammen 41 millioner kroner over fem år – 8,2 millioner kroner i året – til bevaring av gamle bygninger og kulturminner over hele landet. Gaven er den største enkelttildelingen noen sinne fra Sparebankstiftelsen DNB, og gis til et felt hvor behovet for tilskudd er betydelig.

Kulturarv – en investering for fremtiden

Å investere i bygningsarven er å investere i fellesskapets verdier for fremtiden. Det er på høy tid at kulturarv blir vurdert ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, ikke minst i diskusjonen om hva Norge skal leve av i fremtiden.