Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som

Foto: Liv Byrkjeland

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport

Norsk Kulturarv`s årmøte i vakre Risør

Norsk Kulturarv hadde i juni årsmøtet sitt i vakre Risør. Ordfører Per Kristian Lunden ønsket oss velkommen. Lederen av trebåtfestivalen, Kari-Anne Røisland kom og presenterte festivalen for oss. Tilslutt fikk vi en fin byvandring, med Kjell Hødnebø som guide. Dagen

Jostein Sande er valgt inn i Norsk Kulturarv`s styre

Jostein Sande (født 1953) er innvalgt som 2. varamedlem til styret i Stiftelsen Norsk Kulturarv. Han er fødd og oppvaksen i Sunndal, og endte opp med det han beskriv som ”ei brattlendt odelsjente” på Sunnmøre. Sande og kona Åshild Dale

Kulturarven nr.95

Kulturarven nr.95 vil komme i postkassen til våre medlemmer i første halvdel av juni. Her er det mye fint lesestoff. Det er bare å glede seg.

Norsk Kulturarv`s årsmøte 2023 digitalt

Har du lyst til å delta på årsmøtet vårt digitalt i år? Da har du mulighet til å delta via Teams. Årsmøtet er onsdag 14.juni kl 18.00. Det fysiske møtet er i Risør. For å melde deg på så sender

Utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård

Onsdag denne veka var det endeleg klart for utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård. På grunn av pandemien har dette vore utsett lenge. Nestleder i Norsk Kulturarv`s styre, Randi Bårtvedt delte ut kvalitetsmerket til dem. Det var storslått feiring og et