Foto: Utne Hotel

Stiftelsen Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Norsk Kulturarv skal i 2024 avholde sitt årsmøte i vakre Hardanger. Det blir på Utne Hotel onsdag 5.juni 2024 på ettermiddagen, med middag og sosialt samvær på kvelden. Sett av datoen!!

Else «Sprossa» Rønnevig nominert til Europa Nostra Awards 2024

Det er i høst sent inn én nominasjon fra Norge til den årlige konkurransen om De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards. Else Rønnevig er nominert av Fortidsminneforeningen i klassen «Heritage Champions» som tildeles enkeltpersoner, foreninger eller lignende som utviser særlig innsats

Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Norsk Kulturarv har vedtatt at årsmøtet 2024 skal være i Hardanger i løpet av første halvdel av juni. Vi kommer nærmere tilbake med tid og sted

Olavsrosa tildeles de gamle ferdavegene Uttakleiv-Haukland

Styret for Stiftelsen Norsk Kulturarv har beslutta at Uttakleiv grendelag og de gamleferdavegene Uttakleiv – Haukland tildeles Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering:Uttakleiv grendelag i Lofoten har gjennom mange år arbeidet for bevaring av kulturlandskap ogkulturmiljø.

Forslag om millionstøtte til Hjerleid

Et enstemmig fylkesutvalg har innstilt på at fylkestinget skal støtte Hjerleid med 1 million kroner i år. Det skal også innarbeides 1 million kroner hver av de to neste årene i budsjett/økonomiplanen. Totalt 3 millioner kroner. Dette er kjempegode nyheter

Hjerleid handverksskole inn på statsbudsjettet fra 2024

Hjerleid handverksskole er foreslått på fast post på Statsbudsjettet for 2024, sammen med Plus-skolen i Fredrikstad og Møbelsnekker skolen på Mysen. Det gjør framtida mye lysere for elever og ansatte på skolen, endelig mer forutsigbar økonomi. For Hjerleid handverksskole vil

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som