Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv.

Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering:

Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene er nennsomt istandsatt.

Noen av valgene, som en glassvegg i gavlen mot dalen og sentrum, kan vurderes som et noe for stort inngrep. Det gir samtidig også en god bruk av bygningen. Tiltaket kan også ses som reversibelt. I en samlet vurdering av kulturhistorisk bakgrunn, god istandsetting av bygningene og et godt tilbud til publikum framstår Ivaregga som en god kandidat til å inneha Olavsrosa.

Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa viser veg til eineståande opplevingar rotfesta i den norske kulturarven. Olavsrosa er det leiande varemerket for opplevingstilbod med basis i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket blir tildelt opplevingar av særleg høg standard, med omsyn både til kulturhistorie og formidling. Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennande opplevingar i dag. Innehavarane av Olavsrosa forpliktar seg til å vere gode ambassadørar for ein levande kulturarv og til å formidle historia til gjestene sine. Sjølve symbolet Olavsrosa byggjer på valknuten – eit gammalt symbol for vern, som er kjent både frå Norge og utlandet.