Norsk Kulturarv har vedtatt at årsmøtet 2024 skal være i Hardanger i løpet av første halvdel av juni.

Vi kommer nærmere tilbake med tid og sted