Har du lyst til å delta på årsmøtet vårt digitalt i år? Da har du mulighet til å delta via Teams.

Årsmøtet er onsdag 14.juni kl 18.00. Det fysiske møtet er i Risør.

For å melde deg på så sender du påmelding til post@kulturarv.no innen 1.juni 2023. Da vil du få oversendt årsmøtepapirene. Du vil motta en epost med invitasjon til å delta på møtet noen dager før årsmøtet.

Velkommen!!