Norsk Kulturarvs årsmøte er i år lagt til Molde, og Nesset Prestegard 3. og 4.juni 2019

Link til program: http://www.kulturarv.no/sites/all/files/files/invitasjon_arsmote2019_4korr.pdf