(Foto: Hjerleid)

Formålet med SNKs ærespris er å fremme interessen for den norske kulturarven, og heidre nokre av dei som har utmerka seg spesielt innanfor dette området.

Prisen kan tildelast enkeltpersonar eller grupper, lag og organisasjonar som har synt evne og vilje til å yte aktiv innsats for ivaretaking, aktualisering, formidling eller i det å gjera den norske kulturarven tilgjengeleg.

Har du forslag til ein kandidat, så send ein epost til post@kulturarv.no, og begrunn kvifor denne kandidaten bør tildelast æresprisen for 2023.

Frist for innsending er 1.juni 2023

Tidligare er SNKs ærespris tildelt:

 • 2007 : Nasjonale Turistvegar
 • 2008 : Harald Grytten, Møre og Romsdal                     
 • 2009 : Engøyholmen kystkultursenter, Stavanger                    
 • 2010 : Storfjordens Venner, Møre og Romsdal                     
 • 2011 : Astrid Riddervold, Nordland                     
 • 2012 :  Jon Ole Andersen, Finnmark
 • 2013 :  Oddgeir Bruaset, Møre og Romsdal
 • 2014 : Jon Bojer Godal, Møre og Romsdal
 • 2015 :  H.M. Dronning Sonja
 • 2016 :  Jon Brænne, Oslo
 • 2017 : Christian Sulheim, Innlandet
 • 2018 : Nils Georg Brekke, Hordaland
 • 2019 : Else «Sprossa» Rønnevig, Agder
 • 2020 : Ingen utdeling
 • 2021 : Jens Peter Ringstad, Møre og Romsdal
 • 2022 : Helle Hundevadt, Innlandet

Les også

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene...

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som...

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport...