Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren samarbeider med Norsk Kulturarv i arbeidet med pilotprosjektet «KulturArvKommune». Målet med prosjektet er å skape ein arena for alle landets kommunar, der vern og bruk av den felles kulturarven vår skal vera gjennomgangs-tema. Kommunane har ei sentral rolle i forvaltning av kulturminna våre. Det er eit statleg ønskje om å styrke kommunane sin kunnskap om korleis ein gjennom bl.a. plan- og bygningsloven kan ivareta og bruke kulturminne på ein god måte.

I samband med dette arbeidet søkjer vi nå etter ein Prosjektansvarleg

Dette er eit engasjementet i 100% stilling, og strekkjer seg f.o.m 1. juni 2023 til 31. januar 2024, med mogleg forlenging f.o.m februar 2024.

Planlegging og gjennomføring av KulturArv-konferansar hausten 2023 for kommunane i dei to fylka, i tett samarbeid med Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren, vil vera sentrale arbeidsoppgåver. Målet med prosjektet er auka kulturmiljø-kompetanse blant saksbehandlarar  i alle landets kommunar.

Lønn og andre betingelsar etter avtale. Det  må påreknast noko reiseaktivitet.

Kontoradresse/ arbeidsstad er i Norsk Kulturarv sine lokaler i Ullinsvin, Edvard Storms veg 26, i Vågå.

Søknadsfrist: 15. mai 2023. Tiltredelse etter avtale.

Her kan du sjå alt om stillingen: https://www.facebook.com/photo?fbid=605539814940863&set=a.549284973899681

Les også

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....

«Ta et tak» 2024-25

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon (Foto: Anne Hjetland) I styremøtet sitt 28. februar, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2024-25. Dette blir den 17. aksjonen siden starten i...