Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren samarbeider med Norsk Kulturarv i arbeidet med pilotprosjektet «KulturArvKommune». Målet med prosjektet er å skape ein arena for alle landets kommunar, der vern og bruk av den felles kulturarven vår skal vera gjennomgangs-tema. Kommunane har ei sentral rolle i forvaltning av kulturminna våre. Det er eit statleg ønskje om å styrke kommunane sin kunnskap om korleis ein gjennom bl.a. plan- og bygningsloven kan ivareta og bruke kulturminne på ein god måte.

I samband med dette arbeidet søkjer vi nå etter ein Prosjektansvarleg

Dette er eit engasjementet i 100% stilling, og strekkjer seg f.o.m 1. juni 2023 til 31. januar 2024, med mogleg forlenging f.o.m februar 2024.

Planlegging og gjennomføring av KulturArv-konferansar hausten 2023 for kommunane i dei to fylka, i tett samarbeid med Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren, vil vera sentrale arbeidsoppgåver. Målet med prosjektet er auka kulturmiljø-kompetanse blant saksbehandlarar  i alle landets kommunar.

Lønn og andre betingelsar etter avtale. Det  må påreknast noko reiseaktivitet.

Kontoradresse/ arbeidsstad er i Norsk Kulturarv sine lokaler i Ullinsvin, Edvard Storms veg 26, i Vågå.

Søknadsfrist: 15. mai 2023. Tiltredelse etter avtale.

Her kan du sjå alt om stillingen: https://www.facebook.com/photo?fbid=605539814940863&set=a.549284973899681

Les også

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene...

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som...

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport...