Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren samarbeider med Norsk Kulturarv i arbeidet med pilotprosjektet «KulturArvKommune». Målet med prosjektet er å skape ein arena for alle landets kommunar, der vern og bruk av den felles kulturarven vår skal vera gjennomgangs-tema. Kommunane har ei sentral rolle i forvaltning av kulturminna våre. Det er eit statleg ønskje om å styrke kommunane sin kunnskap om korleis ein gjennom bl.a. plan- og bygningsloven kan ivareta og bruke kulturminne på ein god måte.

I samband med dette arbeidet søkjer vi nå etter ein Prosjektansvarleg

Dette er eit engasjementet i 100% stilling, og strekkjer seg f.o.m 1. juni 2023 til 31. januar 2024, med mogleg forlenging f.o.m februar 2024.

Planlegging og gjennomføring av KulturArv-konferansar hausten 2023 for kommunane i dei to fylka, i tett samarbeid med Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren, vil vera sentrale arbeidsoppgåver. Målet med prosjektet er auka kulturmiljø-kompetanse blant saksbehandlarar  i alle landets kommunar.

Lønn og andre betingelsar etter avtale. Det  må påreknast noko reiseaktivitet.

Kontoradresse/ arbeidsstad er i Norsk Kulturarv sine lokaler i Ullinsvin, Edvard Storms veg 26, i Vågå.

Søknadsfrist: 15. mai 2023. Tiltredelse etter avtale.

Her kan du sjå alt om stillingen: https://www.facebook.com/photo?fbid=605539814940863&set=a.549284973899681

Les også

Kulturarven nr.95

Kulturarven nr.95 vil komme i postkassen til våre medlemmer i første halvdel av juni. Her er det mye fint lesestoff. Det er bare å glede seg.

Norsk Kulturarv`s årsmøte 2023 digitalt

Har du lyst til å delta på årsmøtet vårt digitalt i år? Da har du mulighet til å delta via Teams. Årsmøtet er onsdag 14.juni kl 18.00. Det fysiske møtet er i Risør. For å melde deg på så sender...

Utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård

Onsdag denne veka var det endeleg klart for utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård. På grunn av pandemien har dette vore utsett lenge. Nestleder i Norsk Kulturarv`s styre, Randi Bårtvedt delte ut kvalitetsmerket til dem. Det var storslått feiring og et...