Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren samarbeider med Norsk Kulturarv i arbeidet med pilotprosjektet «KulturArvKommune». Målet med prosjektet er å skape ein arena for alle landets kommunar, der vern og bruk av den felles kulturarven vår skal vera gjennomgangs-tema. Kommunane har ei sentral rolle i forvaltning av kulturminna våre. Det er eit statleg ønskje om å styrke kommunane sin kunnskap om korleis ein gjennom bl.a. plan- og bygningsloven kan ivareta og bruke kulturminne på ein god måte.

I samband med dette arbeidet søkjer vi nå etter ein Prosjektansvarleg

Dette er eit engasjementet i 100% stilling, og strekkjer seg f.o.m 1. juni 2023 til 31. januar 2024, med mogleg forlenging f.o.m februar 2024.

Planlegging og gjennomføring av KulturArv-konferansar hausten 2023 for kommunane i dei to fylka, i tett samarbeid med Agder fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren, vil vera sentrale arbeidsoppgåver. Målet med prosjektet er auka kulturmiljø-kompetanse blant saksbehandlarar  i alle landets kommunar.

Lønn og andre betingelsar etter avtale. Det  må påreknast noko reiseaktivitet.

Kontoradresse/ arbeidsstad er i Norsk Kulturarv sine lokaler i Ullinsvin, Edvard Storms veg 26, i Vågå.

Søknadsfrist: 15. mai 2023. Tiltredelse etter avtale.

Her kan du sjå alt om stillingen: https://www.facebook.com/photo?fbid=605539814940863&set=a.549284973899681

Les også

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024

(Foto: Liv Byrkjeland) Bildet er fra fjorårets vinnere, Skjolden Beitelag Nå kan man nominere til den Nasjonale kulturlandskapsprisen 2024 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om utvelgelsen kvart år. Statsforvaltarane, bondeorganisasjonane og andre...

Stiftelsen Norsk Kulturarv med kurs for landets kommuner

KIK – Kurs i kommunene Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke...

Hjerleid handverksskole på Dovre søker lærer i Tradisjonsmaling

Faglærer malerfaget/overflateteknikk (Foto: Hjerleid) Det er et økende behov for håndverkere som kan jobbe med kulturminnene våre: kirker, interiør og restaurering. Malerfaget trenger rekruttering av dyktige og interesserte elever og lærlinger. Uten engasjerte faglærere stopper rekrutteringen opp. Hjerleid har hatt...