Flere tusen dugnadstimer har forvandlet Hvalers første skole til ettertraktet kystledhytte. Bli med på historisk vandring, og overnatting, i et bygg som har vært alt fra enkesete for prestefruer, til grendeskole og kommunalt knutepunkt! (Foto: Julie Messel)

Av Julie Messel

Brekke skole ved Skjærhalden på Hvaler åpnet som kystledhytte i april 2019. – Jeg legger ikke skjul på at det har vært et fantastisk spennende arbeide å være med å renovere dette huset, sier tidligere ordfører på Hvaler, Paul Henriksen om det unike bygget på Brekkesletta.

Henriksen er styreleder i Oslfjorden Friluftsråd, og har i mange år også engasjert seg i Hvaler Kulturvernforening, som altså eier Gamle Brekke skole. Han er én av mange som har nedlagt svært mange dugnadstimer i dette veikrysset på Kirkøy, nettopp for å tilby overnattende en unik opplevelse i denne historiske bygningen. Det gamle bygget har en lang og spennende historie, og har altså i flere hundre år spilt en viktig rolle på Hvaler. 

Skolebygget var i mange år sentrum i utdannelsen på Hvaler. Man antok at huset i sin tid ble bygget i tilknytningen til gården som ligger på nabotomta. Etter at det hadde tjenestestegjort som enkesete for prestefruer på Hvaler, på tidlig 1800-tall, ble det altså tatt i bruk som skolebygning i allerede i 1849. Da ble det øygruppas første skole. Helt frem til -60-tallet utgjorde skolen en viktig rolle i Hvalers skolehistorie. 

Bygningen, som ligger i et lite veikryss på vei ned til en av Hvalers mest populære badestrender, antas å være oppført i 1770, men er senere blitt modernisert en rekke ganger. Det er en bygning som viser århundrer, skal vi tro byggmesteren som gjennomførte tilstandsrapporten på det gamle huset, før det for alvor ble restaurert for i dag å kunne fungere som kystledhytte. 

Vinduene, med sine ulike utforminger viser historiens gang, med stadige moderinseringer opp gjennom årene. Et besøk til skolebygget er en reise i historien. Paul Henriksen har selv flere hundre timer som sjauer og bidragsyter i det gamle bygget. 

SV-politikeren har, i tillegg til riving, snekring og sjauing, hatt en bratt læringskurve i kunsten å søke penger fra stiftelser og andre velgjørere. For selv om det å sette i stand et hus fra 1770-årene gjøres på dugnad, så vokser ikke materialene på trær.

– Det har vært en omfattende prosess. I flere år. Og jeg er glad vi er i mål. Nå gleder det meg stort å se at det gamle huset fylles av barnefamilier og grupper som får nye opplevelser i dette spesielle huset,  sier han. 

Det er liten tvil om at dagens offentlige samtale om klimakrise og miljøbevissthet også betyr endrede ferievaner for mange nordmenn. Trenden rundt hva som var en attraktiv ferie for norske barnefamilier går i dag i retningen av jordnære opplevelser, som hvir karbon avtrykk er lavere enn hva vi så for ti år siden. Det enkle og nære er i dag  for mange  et svært godt alternativ!

Stadig flere reiser kortere, og pågangen på kystledhytter er økende.Oslofjordens 57 hytter, som altså befinner seg fra Indre Oslofjord i nord til Larvik i sør, er stadig booket tidlig i 2020-sesongen, som åpnet i 13. februar i år. Brekke skole hadde i løpet av sine første åtte måneder 68 overnattingsdøgn.

– Min opplevelse er at vi har besøkende som er opptatt av miljø og natur, som liker nære opplevelser som ikke nødvendigvis er kostbare. Vi håper jo med Gamle Brekke, som vi håper med alle kystledhyttene, at folk med ulike økonomiske ressurser skal få oppleve naturen og kysten, sier Henriksen. 

Les også

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene...

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som...

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport...