Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling og engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord, Troms og Finnmark.

Elvestad ble nominert for sin formidling av kulturhistorie gjennom blogg og bøker av historisk interesse, og som engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Hennes store og ekte interesse for bevaring av våningshuset på Elvestad kommer til å nå fram til mange gjennom kulturelle arrangementer.

Foto: Synnøve Sorthe

– Styret i Kulturminnefondet har avgjort at formidlingsstipendet for 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling, spesielt av nordnorsk historie, og hennes engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord og åpne det for allmennheten gjennom skrivekurs og formidling, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var med på tildelingen av stipendet, som var en overraskelse for Elvestad under en direktesending på Facebook onsdag 19. mai.

Roser innsatsen

Stipendet er på 50.000 kroner og skal benyttes til reiser og foredragsvirksomhet for å formidle erfaringer fra innsats i praktisk kulturminnevern og skape gode holdninger til bygningsvern. Den som mottar stipendet må kunne begeistre ulike målgrupper og vise hvordan det er mulig å redde kulturarv, selv om mye kan se håpløst ut.

Elvestad fikk tidligere i år et tilsagn om 350.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand «gammelstua» på Elvestad gård, som er et bureisningsbruk fra 1939. Hun ønsker å bruke huset til kursvirksomhet og små arrangementer. Huset er egnet for bokbad, boklansering, lokalhistorisk formidling og foredrag.

– Lill-Karin Elvestad er motivert og engasjert. Hun setter i stand og tar i bruk et kulturminne, og hun sørger for at kulturminnet blir åpnet for flere gjennom arrangementer. På den måten skaper hun økt interesse for bygningsvern og kulturarv, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Arbeidsplass i et kulturminne

Elvestad er journalist, forfatter og redaktør. Hun har skrevet flere bøker av stor historisk interesse, formidler kulturhistorie gjennom egen blogg, er styremedlem i Balsfjord og Malangen historielag og er engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Sammen med Gjermund Nilssen har hun startet på et stort stykke arbeid når våningshuset på Elvestad skal settes i stand. Planen er å ta i bruk våningshuset fra 1926 som arbeidsplass.

– Ved å sette huset i stand kan jeg bruke det til kursvirksomhet, formidling og små arrangementer, og med sin umiddelbare nærhet til ferskvann, hav og skog ligger Gammelstua perfekt til for å bruke naturen i kursvirksomheten, skrev hun i søknaden til Kulturminnefondet.