Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling og engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord, Troms og Finnmark.

Elvestad ble nominert for sin formidling av kulturhistorie gjennom blogg og bøker av historisk interesse, og som engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Hennes store og ekte interesse for bevaring av våningshuset på Elvestad kommer til å nå fram til mange gjennom kulturelle arrangementer.

Foto: Synnøve Sorthe

– Styret i Kulturminnefondet har avgjort at formidlingsstipendet for 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling, spesielt av nordnorsk historie, og hennes engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord og åpne det for allmennheten gjennom skrivekurs og formidling, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var med på tildelingen av stipendet, som var en overraskelse for Elvestad under en direktesending på Facebook onsdag 19. mai.

Roser innsatsen

Stipendet er på 50.000 kroner og skal benyttes til reiser og foredragsvirksomhet for å formidle erfaringer fra innsats i praktisk kulturminnevern og skape gode holdninger til bygningsvern. Den som mottar stipendet må kunne begeistre ulike målgrupper og vise hvordan det er mulig å redde kulturarv, selv om mye kan se håpløst ut.

Elvestad fikk tidligere i år et tilsagn om 350.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand «gammelstua» på Elvestad gård, som er et bureisningsbruk fra 1939. Hun ønsker å bruke huset til kursvirksomhet og små arrangementer. Huset er egnet for bokbad, boklansering, lokalhistorisk formidling og foredrag.

– Lill-Karin Elvestad er motivert og engasjert. Hun setter i stand og tar i bruk et kulturminne, og hun sørger for at kulturminnet blir åpnet for flere gjennom arrangementer. På den måten skaper hun økt interesse for bygningsvern og kulturarv, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Arbeidsplass i et kulturminne

Elvestad er journalist, forfatter og redaktør. Hun har skrevet flere bøker av stor historisk interesse, formidler kulturhistorie gjennom egen blogg, er styremedlem i Balsfjord og Malangen historielag og er engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Sammen med Gjermund Nilssen har hun startet på et stort stykke arbeid når våningshuset på Elvestad skal settes i stand. Planen er å ta i bruk våningshuset fra 1926 som arbeidsplass.

– Ved å sette huset i stand kan jeg bruke det til kursvirksomhet, formidling og små arrangementer, og med sin umiddelbare nærhet til ferskvann, hav og skog ligger Gammelstua perfekt til for å bruke naturen i kursvirksomheten, skrev hun i søknaden til Kulturminnefondet.

Les også

100 millioner til kirkebevaring

(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar) Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene...

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....