Kulturminnefondets nasjonale formidlingsstipend 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling og engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord, Troms og Finnmark.

Elvestad ble nominert for sin formidling av kulturhistorie gjennom blogg og bøker av historisk interesse, og som engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Hennes store og ekte interesse for bevaring av våningshuset på Elvestad kommer til å nå fram til mange gjennom kulturelle arrangementer.

Foto: Synnøve Sorthe

– Styret i Kulturminnefondet har avgjort at formidlingsstipendet for 2021 går til Lill-Karin Elvestad for hennes inspirerende historieformidling, spesielt av nordnorsk historie, og hennes engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord og åpne det for allmennheten gjennom skrivekurs og formidling, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var med på tildelingen av stipendet, som var en overraskelse for Elvestad under en direktesending på Facebook onsdag 19. mai.

Roser innsatsen

Stipendet er på 50.000 kroner og skal benyttes til reiser og foredragsvirksomhet for å formidle erfaringer fra innsats i praktisk kulturminnevern og skape gode holdninger til bygningsvern. Den som mottar stipendet må kunne begeistre ulike målgrupper og vise hvordan det er mulig å redde kulturarv, selv om mye kan se håpløst ut.

Elvestad fikk tidligere i år et tilsagn om 350.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand «gammelstua» på Elvestad gård, som er et bureisningsbruk fra 1939. Hun ønsker å bruke huset til kursvirksomhet og små arrangementer. Huset er egnet for bokbad, boklansering, lokalhistorisk formidling og foredrag.

– Lill-Karin Elvestad er motivert og engasjert. Hun setter i stand og tar i bruk et kulturminne, og hun sørger for at kulturminnet blir åpnet for flere gjennom arrangementer. På den måten skaper hun økt interesse for bygningsvern og kulturarv, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Arbeidsplass i et kulturminne

Elvestad er journalist, forfatter og redaktør. Hun har skrevet flere bøker av stor historisk interesse, formidler kulturhistorie gjennom egen blogg, er styremedlem i Balsfjord og Malangen historielag og er engasjert i arbeidet med å registrere kulturminner i Balsfjord kommune. Sammen med Gjermund Nilssen har hun startet på et stort stykke arbeid når våningshuset på Elvestad skal settes i stand. Planen er å ta i bruk våningshuset fra 1926 som arbeidsplass.

– Ved å sette huset i stand kan jeg bruke det til kursvirksomhet, formidling og små arrangementer, og med sin umiddelbare nærhet til ferskvann, hav og skog ligger Gammelstua perfekt til for å bruke naturen i kursvirksomheten, skrev hun i søknaden til Kulturminnefondet.

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2022

Helle Hundevadt er i dag tildelt Stiftelsen Norsk Kulturarv sin ærespris for 2022. Prisen ble utdelt av styreleder Jørn Holme. Styrets begrunnelse: Helle Hundevadt har utvist et enormt engasjement for å utvikle og skape opplæringstilbud for både skoleungdom og voksne....

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon

Foto: Thor Thingbø I styremøtet sitt 24. august, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2022-23.Dette blir 16. aksjonen siden starten i 1998.Med denne tildelinga vil over 63,5 millioner kroner være...

Nytt skoleår på Hjerleid skole- og håndverkssenter

(Alle foto: Torunn Elise Kveen) Mandag starta 75 elever opp på Hjerleid skole- og håndverkssenter. Skolen gir utdanning i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, som og tekstil, byggeteknikk, maling og overflateteknikk. Hjerleid handverkskole ble etablert i 2004 og er eid av...