(Foto: Hans Martin Østerhaug)

Bli med som arrangør av Kulturminnedagene og søk om 30.000,- i arrangementsstøtte før fristen 19. april!

I år avholdes Kulturminnedagene i tidsrommet 31. august til 8. september. Temaet for årets festival er «Spor, nettverk og forbindelser» og er ment som inspirasjon for lokale arrangører av Kulturminnedagene over hele Europa.

Lokale arrangører vil gjennom årets tema formidle aktuell historie, kulturarv og tradisjoner fra sine lokalmiljø – som knutepunkt i et større nettverk. Et nettverk av synlige og usynlige stier mellom kulturer, tradisjoner, mennesker, organisasjoner og samfunn.

Hvem kan søke om støtte

Alle lokale arrangører kan søke om støtte fra Kulturvernforbundet via deres prosjekt «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet». Via prosjektet, som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, deles det ut opp til 30.000 kroner til lokale arrangører av Kulturminnedagene som i større grad ønsker å inkludere barn og unge og/eller minoriteter i sine aktiviteter.

Søknadsfristen er 19. april.

Kanskje dere allerede har planlagt aktiviteter i tidsrommet 31. august og 8. september, som kan bli en del av Kulturminnedagenes program? Les mer om Kulturminnedagene og muligheten til å søke støtte på www.kulturvern.no.

Forslag til arrangementer: 

 • Dialog: Inviter en mangfoldig lokalbefolkning til å presentere sin kulturarv
 • Inviter barn/unge til å lage eller bidra i et arrangement selv
 • Håndverkets spor – hvordan utvikler håndverk og husflid seg? Hvilke symboler finner vi i dagens håndverk? Hvor kommer de fra?
 • Samarbeid med museum eller næringsliv – lokal identitet og kulturarv
 • Samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner: Kystlag – Garnbøting, tauverksted og repslaging, LMK – veterankjøretøy, gamle bensinstasjoner, skyss stasjoner, verksteder etc., Lokalhistoriske spel, Husflidslag, Bygdekvinnelag Norsk jernbaneklubb, «Åpne dører» gamle jernbanestasjoner og andre bygninger knyttet til jernbanedrift, histoirske knutepunkt etc.
 • Arrangere kurs eller verksted – håndverk, matlaging, formidling
 • Friluftslivets uke arrangeres i samme periode: Hvilke av deres aktiviteter kan gjøres ute eller i samarbeid med friluftsorganisasjoner?
 • Fotoutstilling eller filmvisning
 • Kunstprosjekt med involvering fra skolene?

Flere arrangementsideer kan dere finne i European Heritage Days sin brosjyre for 2024: https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/2024-01/Heritage%20of%20Routes%20Networks%20and%20Connections%20-%20European%20Heritage%20Days%202024_0.pdf

Kulturminnedagene er en del av European Heritage Days som markeres i hele Europa i midten av september hvert år. 50 land er med – noe som resulterer i 70.000 arrangement og 30 millioner besøkende. 

European Heritage Days har som mål å: 

 • øke bevisstheten rundt Europas kulturelle mangfold 
 • stimulere til økt interesse for, og verdsettelse av, et mangfold av kulturer 
 • motvirke rasisme og fremmedfrykt og oppmuntre til større forståelse og toleranse innenfor og utenfor landegrensene 
 • informere offentligheten og politiske myndigheter om behovet for å beskytte kulturminner mot nye trusler 
 • invitere Europa til å svare på de sosiale, politiske og økonomiske utfordringene vi står overfor 

Les også

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....

«Ta et tak» 2024-25

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon (Foto: Anne Hjetland) I styremøtet sitt 28. februar, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2024-25. Dette blir den 17. aksjonen siden starten i...

Kulturminnedagene 2024. «Spor, nettverk og forbindelser»

(Foto: Hans Martin Østerhaug) Bli med som arrangør av Kulturminnedagene og søk om 30.000,- i arrangementsstøtte før fristen 19. april! I år avholdes Kulturminnedagene i tidsrommet 31. august til 8. september. Temaet for årets festival er «Spor, nettverk og forbindelser» og...