Jostein Sande (født 1953) er innvalgt som 2. varamedlem til styret i Stiftelsen Norsk Kulturarv. Han er fødd og oppvaksen i Sunndal, og endte opp med det han beskriv som ”ei brattlendt odelsjente” på Sunnmøre.

Sande og kona Åshild Dale har dreve aktiv setring med geitmjølk-produksjon på Herdalssetra i Møre og Romsdal sidan 1983, ei drift der garden Dale og Herdalssetra saman byr på både produksjon av mat og opplevings- og aktivitetstilbod. Dei starta med 35 geiter og 24 dekar jord på bruket i Norddal. I dag har dei 150 mjølkegeiter og leverar ca 100 tonn mjølk i året. Åshild Dale og Jostein Sande har vore – og er – engasjert i mangt og mykje også utanom gard og seter.

Sande har vore tillitsvald i Tine, ordførar i Felleskjøpet på Møre i 9 år, og tillitsvald i Nortura mm. Han har vore politisk aktiv i mange år som representant for Senterpariet  (kommunestyre mm). Dale og Sande har vore av Norges mest aktive kunnskapsformidlarar om seterkulturen, og Jostein Sande har heilt sidan starten vore aktiv i utviklinga av organisasjonen Norsk Seterkultur. Han var styreleiar for organisasjonen i 7 år, pluss redaktør for «Seterbrukaren» og www.seterkultur.no i ca 20 år. Gjennom dette store engasjementet, var han initiativtakar til å søkje UNESCO-status for seterkulturen. Han er styrleiar i Stiftinga Norddal Prestegard og i Eidsdal og Norddal Sau & Geit. Åshild Dale og Jostein Sande har vore vertskap for mange utvekslingsstudentar frå Afrika, Asia og Latin-Amerika gjennom Utviklingsfondets program «Exchange for sustainable development». Opplevingstilbodet Åshild Dale og Jostein Sande har utvikla på Herdalssetra – med utgangspunkt i dei gamle seterhusa der – er tildelt Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa. Med sine om lag 35 små og store hus – samla i ei tett klynge – er Herdalssetra ein svært særmerkt seterstøl. I løpet av 2019 hadde dei heile 14 000 gjestar på gard og seter.

Les også

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene...

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som...

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport...