Jostein Sande (født 1953) er innvalgt som 2. varamedlem til styret i Stiftelsen Norsk Kulturarv. Han er fødd og oppvaksen i Sunndal, og endte opp med det han beskriv som ”ei brattlendt odelsjente” på Sunnmøre.

Sande og kona Åshild Dale har dreve aktiv setring med geitmjølk-produksjon på Herdalssetra i Møre og Romsdal sidan 1983, ei drift der garden Dale og Herdalssetra saman byr på både produksjon av mat og opplevings- og aktivitetstilbod. Dei starta med 35 geiter og 24 dekar jord på bruket i Norddal. I dag har dei 150 mjølkegeiter og leverar ca 100 tonn mjølk i året. Åshild Dale og Jostein Sande har vore – og er – engasjert i mangt og mykje også utanom gard og seter.

Sande har vore tillitsvald i Tine, ordførar i Felleskjøpet på Møre i 9 år, og tillitsvald i Nortura mm. Han har vore politisk aktiv i mange år som representant for Senterpariet  (kommunestyre mm). Dale og Sande har vore av Norges mest aktive kunnskapsformidlarar om seterkulturen, og Jostein Sande har heilt sidan starten vore aktiv i utviklinga av organisasjonen Norsk Seterkultur. Han var styreleiar for organisasjonen i 7 år, pluss redaktør for «Seterbrukaren» og www.seterkultur.no i ca 20 år. Gjennom dette store engasjementet, var han initiativtakar til å søkje UNESCO-status for seterkulturen. Han er styrleiar i Stiftinga Norddal Prestegard og i Eidsdal og Norddal Sau & Geit. Åshild Dale og Jostein Sande har vore vertskap for mange utvekslingsstudentar frå Afrika, Asia og Latin-Amerika gjennom Utviklingsfondets program «Exchange for sustainable development». Opplevingstilbodet Åshild Dale og Jostein Sande har utvikla på Herdalssetra – med utgangspunkt i dei gamle seterhusa der – er tildelt Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa. Med sine om lag 35 små og store hus – samla i ei tett klynge – er Herdalssetra ein svært særmerkt seterstøl. I løpet av 2019 hadde dei heile 14 000 gjestar på gard og seter.

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarv med kurs for landets kommuner

KIK – Kurs i kommunene Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke...

Hjerleid handverksskole på Dovre søker lærer i Tradisjonsmaling

Faglærer malerfaget/overflateteknikk (Foto: Hjerleid) Det er et økende behov for håndverkere som kan jobbe med kulturminnene våre: kirker, interiør og restaurering. Malerfaget trenger rekruttering av dyktige og interesserte elever og lærlinger. Uten engasjerte faglærere stopper rekrutteringen opp. Hjerleid har hatt...

Norsk Kulturarv er invitert til å delta i ressursgruppe

Norsk Kulturarv er invitert til å delta i ressursgruppe for utarbeidelse av bevarings strategi for landbrukets kulturmiljøer. (Foto: Randi A. Skogum) Les hele saken her: https://kulturarv.no/wp-content/uploads/2024/01/240116-RA-Invitasjon-til-a-delta-i-ressursgruppe-for-utarbeidelse-av-bevaringsstrategi-for-landbrukets-kulturmiljoer.pdf