Hjerleid handverksskole er foreslått på fast post på Statsbudsjettet for 2024, sammen med Plus-skolen i Fredrikstad og Møbelsnekker skolen på Mysen. Det gjør framtida mye lysere for elever og ansatte på skolen, endelig mer forutsigbar økonomi. For Hjerleid handverksskole vil dette bety 2.2 millioner kroner. Dette er et kjempeløft for skolene.