Opning av utstillinga « Ungdommens matfat i Innlandet» vart ein stor dag for Norsk Smaksskule, for ungdommar og lærarar som har vore med på prosjektet og sist men ikkje minst Maihaugen. Utstillinga er ein del av Maihaugen si utstilling «Mat-mer enn et måltid». (Foto: Lene Grothe)

Det er flott at Maihaugen prioriterer maten i hjarta av verksemda si. Under opning av utstillingane vart vi vitne til at maten har ei samlande kraft. Sjeldan har Maihaugen sett så mykje publikum på opning av ei utstilling før.  

Det er mange parallellar mellom mat og museer. Eit museum skal vera limet som knyter folk, tider og stader saman. Det same gjeld også for mat. Målsetninga har vore å inkludere heile befolkninga i museets salar. Ein fruktbar inngang til å realisere slike forventningar kan vera via mat. Mat er noko høgst materielt, så under opning av utstillinga kunne ikkje museet vera staden for berre ein sans. Her måtte det spelast på fleire sansar. Det visuelle, lukt og smak stod i høgsetet. Sentralt i dette arbeidet stod kokkekampvinnarane Vang barne- og ungdomsskule, som saman med kokk Rune Sandø serverte smakar til publikum. Folket storkosa seg og elevane fekk med seg mange rosande ord.

Ta turen til Maihaugen og opplev utstillingane.

Les også

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024

(Foto: Liv Byrkjeland) Bildet er fra fjorårets vinnere, Skjolden Beitelag Nå kan man nominere til den Nasjonale kulturlandskapsprisen 2024 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om utvelgelsen kvart år. Statsforvaltarane, bondeorganisasjonane og andre...

Stiftelsen Norsk Kulturarv med kurs for landets kommuner

KIK – Kurs i kommunene Norsk Kulturarv samarbeider med Riksantikvaren og aktuelle fylkeskommuner om å arrangere kurs i kulturmiljøforvaltning for kommuneansatte. Dette er en videreføring av Riksantikvarens KIK-satsning som har pågått siden 2011. Målet har hele tiden vært å styrke...

Hjerleid handverksskole på Dovre søker lærer i Tradisjonsmaling

Faglærer malerfaget/overflateteknikk (Foto: Hjerleid) Det er et økende behov for håndverkere som kan jobbe med kulturminnene våre: kirker, interiør og restaurering. Malerfaget trenger rekruttering av dyktige og interesserte elever og lærlinger. Uten engasjerte faglærere stopper rekrutteringen opp. Hjerleid har hatt...