Opning av utstillinga « Ungdommens matfat i Innlandet» vart ein stor dag for Norsk Smaksskule, for ungdommar og lærarar som har vore med på prosjektet og sist men ikkje minst Maihaugen. Utstillinga er ein del av Maihaugen si utstilling «Mat-mer enn et måltid». (Foto: Lene Grothe)

Det er flott at Maihaugen prioriterer maten i hjarta av verksemda si. Under opning av utstillingane vart vi vitne til at maten har ei samlande kraft. Sjeldan har Maihaugen sett så mykje publikum på opning av ei utstilling før.  

Det er mange parallellar mellom mat og museer. Eit museum skal vera limet som knyter folk, tider og stader saman. Det same gjeld også for mat. Målsetninga har vore å inkludere heile befolkninga i museets salar. Ein fruktbar inngang til å realisere slike forventningar kan vera via mat. Mat er noko høgst materielt, så under opning av utstillinga kunne ikkje museet vera staden for berre ein sans. Her måtte det spelast på fleire sansar. Det visuelle, lukt og smak stod i høgsetet. Sentralt i dette arbeidet stod kokkekampvinnarane Vang barne- og ungdomsskule, som saman med kokk Rune Sandø serverte smakar til publikum. Folket storkosa seg og elevane fekk med seg mange rosande ord.

Ta turen til Maihaugen og opplev utstillingane.

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarv inn i referansegruppe

Setersatsing i årets jordbruksoppgjør (Foto: Randi Valde) Fjellbeitene er ein viktig ressurs, men med tilgang på all verdens ressursar og import av matvarer, er våre eigne blitt mindre lønnsame. På 100 år har 90 000 setre blitt til 900, og...

Gode smakar, framifrå ungdom og fullt hus

Opning av utstillinga « Ungdommens matfat i Innlandet» vart ein stor dag for Norsk Smaksskule, for ungdommar og lærarar som har vore med på prosjektet og sist men ikkje minst Maihaugen. Utstillinga er ein del av Maihaugen si utstilling «Mat-mer...

Møte med Kulturmiljøutvalget – Norsk Kulturarvs innspill

Foto: Sygard Grytting Sammen med Foreningen Fredet har Stiftelsen Norsk kulturarv i dag møtt Kulturmiljøutvalget i innledende og viktig møte med tanke på arbeidet med den nye «Kulturmiljøloven». Det vi – som interesseorganisasjon for eiere av fredete og verna kulturminner...