Et enstemmig fylkesutvalg har innstilt på at fylkestinget skal støtte Hjerleid med 1 million kroner i år. Det skal også innarbeides 1 million kroner hver av de to neste årene i budsjett/økonomiplanen. Totalt 3 millioner kroner.

Dette er kjempegode nyheter for Hjerleid (Foto: Randi Skogum)

https://www.vigga.no/nyheter/i/69QRre/foreslaar-en-million-kroner-til-hjerleid-dere-er-i-ferd-med-aa-gjoere-et-ulovlig-vedtak