Etter å ha blitt nominert av Norsk Kulturarv, er foreningen Storfjordens Venner på Sunnmøre tildelt den prestisjefylte EUs kulturminnepris/ Europa Nostra Awards 2016, i klassen «Spesiell innsats».

Storfjorden er 110 kilometer lang og ender opp i Geirangerfjorden som står på UNESCOs verdensarvliste.  Den er omkranset av unik natur med bratte fjellsider, skogsterreng og mange fosser.
Venneforeningen har gjort en formidabel innsats for Storfjorden i over 40 år. Med denne prisen har foreningen fått erkjennelse også langt utenfor Norges grenser. Gjennom alle disse årene har det vært lagt ned et stort frivillig arbeid sammen med grunneiere for å ta vare på landskapet og verneverdige bygninger – i et vanskelig terreng og ofte under krevende forhold.I tillegg til restaurering av til sammen 120 gårdshus og uthus, har venneforeningen fokusert på viktige verdier i den lokale kulturarven, blant annet kulturlandskapet, de historiske bygningene som er innredet på en autentisk måte og til tider med dyr som beiter der. Venneforeningen informerer besøkende om den omfattende virksomheten.
De mange restaureringsprosjektene finansieres med egne midler og med privat og offentlig støtte.
Venneforeningen har tatt hånd om denne nesten glemte kulturarven og trukket den fram i lyset. Arbeidet med å restaurere bygninger med tradisjonelle håndverksmetoder og med å arrangere opplærings- og fritidsaktiviteter har gitt området langvarig oppmerksomhet, heter det i juryens begrunnelse for pristildelingen.

I 2010 ble Storfjordens Venner tildelt Norsk Kulturarvs Ærespris for sitt viktige og flotte arbeid, og i 2014 mottok de Den nasjonale Kulturlandskapsprisen fra Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Norsk Kulturarv.«Det er en høythengende pris. Tildelingen viser at arbeidet og innsatsen vår blir verdsatt, også internasjonalt. Den skaper inspirasjon og fortsatt motivasjon for å ivareta kulturarven på Sunnmøre», uttaler -styreleder i Storfjordens Venner, Kjell O. Løseth.
«Ikke bare er Storfjordens Venner blant de største venneforeningene i Norge, men det må også være den mest engasjerte og aktive i landet. Prisen er vel fortjent og en båttur innover Storfjorden bekrefter dette», uttaler styreleder i Europa Nostra Norge, Erik Schultz.
«Vi er stolte og veldig glade for at Storfjordens Venner får denne velfortjente kulturminneprisen», sier Norsk Kulturarvs direktør, Erik Lillebråten.
«I 2012 ble Norsk Kulturarv tildelt Europa Nostra Award og EU-kommisjonens Grand Prix for aksjonen «Rydd et kulturminne», og har i ettertid erfart at dette har gitt oss oppmerksomhet langt utover landets grenser. Blant annet er aksjonen nå gledelig nok introdusert og kommet i gang i Estland», opplyser Lillebråten.
Prisen vil bli utdelt av EUs kommisær for utdannelse, kultur, ungdom og sport, Tibor Navracsics, og Europa Nostras president, den verdenskjente operasangeren Plácido Domingo, i Madrid den 24. mai.

H.M. Dronning Letizia av Spania vil være tilstede som en av de mange gjestene under prisutdelingen.