Norsk Kulturarvs ærespris 2021 er tildelt Jens Peter Ringstad for alt han har gjort for kulturminnevernet i Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt. Dette ble klart under stiftelsens styreseminar på Granavolden torsdag 14. oktober.

Prisen ble overrakt av nylig avgått styreleder Kirsti Kolle Grøndal. Her er talen til Kolle Grøndahl under overrekkelsen:

Gode Jens Peter,

så godt å se deg – lenge siden sist!

I det siste styremøtet jeg ledet i Norsk Kulturarv besluttet styret å tildele Norsk Kulturarvs Ærespris 2021 til deg. Det var ikke en dag for tidlig. Men kanskje akkurat passe fordi både du og jeg nå går ut av fagrådet/styret. Det gir meg anledning til å overrekke deg «gaven» som er det synlige uttrykket for at du har fått prisen, og til å takke for den faglige støtten du til enhver tid har bidratt med. Ikke minst har det føltes trygt for en amatør på kulturarvområdet å ha deg som en klippe å lene seg på.

Først litt om deg: Du er født 21. juni 1948 på Stranda på Sunnmøre. Der bodde du til du var 9 år før familien din flyttet til Vatne. Men du flyttet ikke langt – Vatne ligger som kjent også på Sunnmøre.

Utdanningen startet du først som husbyggingsingeniør ved teknisk skole i Trondheim i 1969, etterfulgt av utdanning til interiørarkitekt fra Staten Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo i 1976. Senere har du også tatt etterutdanning i bygningsvern ved NTH.

Diplomoppgaven din handlet om restaurering av jugendbygårder i Ålesund sentrum.

Etter endt utdanning «trakk» Møre og Romsdal deg tilbake.

I hele ditt yrkesaktive liv – 42 år i alt – har du vært «tro» mot kulturminnevernet i Møre og Romsdal. Først 5 år som kulturvernkonsulent, så 29 år som fylkeskonservator og 8 år som arkitekt – før du i 2018 gikk av med pensjon.

Av verv knyttet til yrket ditt vil jeg særlig nevne: leder for Norsk Fylkeskonservatorlag – og medlem av rådet for utsmykking av offentlige bygg i Møre og Romsdal

Like trofast som du har vært mot kulturminnevernet har du vært mot Norsk Kulturarv. Først som styremedlem mellom 1996 og 2009, og – delvis overlappende – leder i fagrådet fra 2005 til 2020.

At du i tillegg til jobb og faglige verv også har «kastet deg inn» i politikken på kommune- og fylkesnivå, forteller både om ditt samfunnsengasjement og din kapasitet.

Men så tilbake til Norsk Kulturarv og den betydningen du – gjennom nesten hele organisasjonens levetid – har hatt. Totalt 25 år er det blitt for din del. Styrer, direktører og styreledere har kommet og gått – men Jens Peter Ringstad har bestått, som en faglig klippe.

Norsk Kulturarv er en liten, ung og seriøs kulturminne-organisasjon. Vårt slagord er «vern gjennom bruk» og vi er særlig kjent for Olavsrosa og ulike aksjoner.

Norsk Kulturarv ble etablert i 1993 som en organisasjon for eiere av verneverdige bygg og forvaltere av tradisjoner. Eiere som ikke bare ønsket å verne, men også bruke verdiene, enten som privat bolig eller som utgangspunkt for næringsvirksomhet. Dermed ble slagordet «vern gjennom bruk» skapt. I begynnelsen meget kontroversielt – etter hvert ettertraktet for mange!

«Folk treng hus og hus treng folk, i aill sin tid», skriver Ole Bremnes. Men skal gamle hus kunne brukes av «folk i vår tid» er det behov for en nennsom modernisering av objektet, mente etablererne av Norsk Kulturarv. I dag ansees dette nærmest som en selvfølge, men på 1990-tallet førte temaet til høylytt diskusjon. Du, Jens Peter, var tidlig ute som tilhenger av prinsippet om «vern gjennom bruk» – det sies at du tidlig fant balansen mellom det ideelle og det mulige. At du har stått for en sterk, faglig befestet, pragmatisme – vil man også kunne si!

Gjennom ditt årelange virke i Norsk Kulturarv har du bidratt sterkt til utvelgelsen av «Olavsrosefamilien». Som leder av fagrådet i Norsk Kulturarv har du på en diplomatisk måte evnet å sette grensen mellom nennsom modernisering og «overgreps»-modernisering. Dermed har styret kunnet føle seg på trygg grunn når vi skulle ta stilling til en søknad om å få kvalitetsmerket «Olavsrosa». Bare en sjelden gang har vi vært uenige – og da har vi akseptert din lavmælte, faglige motstand.   

I dag er det i overkant av 130 steder som kan smykke seg med kvalitetsmerket.  En vakker og imponerende familie – og jeg tror vi kan være enige om at Olavsrosestatusen bidrar til at disse verdiene blir forvaltet på en god måte.

Nylig avgått styreleder, Kirsti Kolle Grøndahl

Norsk Kulturarv er en særs liten organisasjon som har vunnet stor respekt – og gitt oss stabile sponsorer. Det har ført til at Norsk Kulturarv har flere bein å stå på. Og jeg nevner i fleng: «Ta et tak», «Rydd et kulturminne» og «Norsk Smaksskule». Disse aksjonene har vært og er ubyråkratiske i sin søknadsordning, de har vært ettertraktet og de har gitt gode resultater. Og du, Jens Peter, har vært med hele veien.

Jeg vil særlig trekke fram «Ta et tak»-aksjonen som har pågått siden starten. Aksjonen har bidratt til at nærmere 4000 bygninger – store og små – har fått et nytt liv. Konseptet har vært enkelt, sponsorene har vært generøse, og samarbeidet er basert på tillit mellom partene.  En tildeling av midler fra «Ta et tak»-aksjonen har gitt mange eiere av «slitne» kulturminner den nødvendige start til å komme i gang med restaurering/bevaring. Som en alltid tilstedeværende entusiast for kulturminnevernet, forteller Jens Peter at «Ta et tak»-aksjonen ligger hans hjerte nært.

Jeg kunne fortsatt – men vil konkludere med at Jens Peters historie i kulturminnevernet går parallelt med historien til Norsk Kulturarv. En usedvanlig god parallellgang!

Tilslutt vil jeg lese opp begrunnelsen for prisen:

«Arkitekt Jens Peter Ringstad tildeles Norsk Kulturarv sin ærespris for lang og avgjørende innsats for kulturminnevernet både i Møre og Romsdal fylkeskommune og i Norsk Kulturarv. Vi takker for stor innsats for Norsk Kulturarv, både som styremedlem i 14 år og som leder i fagrådet i 16 år.

Jens Peter har vært en tydelig røst for «vern gjennom bruk» og har vist stor integritet og meningers mot med god balanse mellom det ideelle og det mulige. Han har med sitt arbeid i fagrådet bidratt sterkt til å gi Olavsrosa det kvalitetsstempelet den har i dag».

Tusen takk for innsatsen, Jens Peter!

Les også

100 millioner til kirkebevaring

(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar) Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene...

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....