(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar)

Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene er et ledd i bevaringsstrategien for å sette i stand 740 kirker landet rundt. Hva innebærer det?

Regjeringen vil at verneverdige og fredede kirker i hele landet skal settes i stand. Det betyr tiltak som ytre og indre istandsetting, sikring og konservering av både eksteriør og interiør. Med andre ord jobbmuligheter for mange fagområder over hele landet. Istandsettingen vil gi oppdrag for murere, tømrere, snekkere, blikkenslagere, elektrikere og rørleggere. Men også for de små og svært spesialiserte fagene som urmakere, forgyllere, gjørtlere m.m. vil det komme faglige interessante oppgaver. 

740 kirker over hele landet er oppført som kulturhistoriske verdifulle, og omfatter både rene kulturminner, og kirker i aktiv bruk. Kirkebyggene med interiør og omgivelser verdsettes som kilder til tro og kunnskap, og er grunnlag for opplevelse, engasjement og innsikt i Norges kulturhistorie. Ikke bare som religiøst senter, men også som møteplass i lokalsamfunnet. 

Programmet har inndelt kirkene i tre grupper, etter alder. Stortinget har vedtatt å prioritere middelalderkirker frem mot 2030, men kirker i alle grupper vil kunne søke om tilskudd. 

  • Middelalderkirker: Alle kirker fra før reformasjonen.  
  • Kirker fra 1537-1850: Kirker fra etter reformasjonen i 1537 og fram til 1850. 
  • Kirker etter 1850: Omfatter listeførte kirker bygget etter 1850. 

Regjeringen har foreslått å sette av inntil 500 millioner årlig, og beregner selv totalsummen til 10 milliarder. Allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2024 er det i dag satt av 100 millioner til Kirkebevaringsfondet. Disse midlene skal brukes til å etablere et programsekretariat i Trondheim, til tilskuddsordningen og kompetansetiltak, samt noen «gryteferdige prosjekter » som vil kunne søke etter sommeren. Utlysningen vil være rettet mot to grupper av tiltak: 

  • Igangsatte eller ferdig prosjekterte hovedprosjekter  
  • Forprosjekter 

Tilskuddsordningen vil gi minimum 50 prosent statlig tilskudd til alle hovedprosjekter. 

Fjaere-kirke-i-Grimstad-kommune-Foto-Bygg-og-Bevar
Fjære kirke er en langkirke i stein fra 1150, i Grimstad kommune. Fjære kirke er blant annet kjent fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen, hvor han er begravet. Kirken er blant de 740 byggene i bevaringsstrategien for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg. Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar 

Følg med hos kirkeeierne

Det er kirkeeiere som må søke programsekretariatet om midler til konkrete prosjekter. Kirken eies i hovedsak av soknene og forvaltes som regel av et kirkelig fellesråd og en kirkeverge. Det er også disse som utlyser eventuelle konkurranser om å gjennomføre prosjektene. For alle som ønsker arbeid på kirkebyggene er det viktig å følge med på utlysninger på Doffin.

Et programstyre bestående av Riksantikvaren, Hovedorganisasjonen KA og Den norske kirke vil beslutte hvilke prosjekter som skal settes i gang, og når. 

På Riksantikvarens sider finner du også mer informasjon. 

Les også

100 millioner til kirkebevaring

(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar) Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene...

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....