Norsk Kulturarv / Aksjoner

Aksjoner

«Rydd et kulturminne» er en landsdekkende aksjon rettet mot barn og ungdom under 18 år. Den ble arrangert for første gang i 2000.I aksjonen kombineres praktisk arbeid med å lære om kulturarven som finnes i nærmiljøet. Norsk Kulturarvs aksjon “Ta et tak” har vært gjennomført 10 ganger og har til sammen bidratt til å redde godt over 3000 bygninger. Aksjonen vår i 2016-17 er den 11. i sitt slag.